aktotoplitelen

PPUredi

Пожароопасност, свързана с атмосферните условия и състоянието на растителната покривка 


logo01

Картите са разработени от Националния институт по метеорология и хидрология /НИМХ/ при БАН, за да се отговори на изискването на националните институции за оповестяване на предупреждения за трайно засушаване и необходимост от повишена бдителност сред населението при работа с открит огън в съответните райони на страната. Повишен риск за възникване и развитие на полски и горски пожари може да се очаква при наличие на благоприятни атмосферни и наземни условия.

1. Атмосферни условия: 

Прогноза на метеорологичния риск от възникване и разпространение на пожари за област Велико Търново на основата на Canadian Forest Fire Weather Index System. Индексът отчита метеорологичните параметри: температура и относителна влажност на въздуха, скорост на вятъра, акумулиран валеж съгласно оценки от атмосферен числен модел. 

Прогнози за пожароопасно време

за 24-, 48-, 72 часа


2. Земна повърхност

 Степен на овлажнение на растителната покривка и свързана   с това пожароопасност над Р България. Анализ за два типа земна повърхност – житно поле и тревна покривка, от където обикновено възникват растителните пожари. 

 

 

Анализ      


 

 3. Общ индекс

Дава обща представа за пожароопасност вследствие съчетание на благоприятни атмосферни и наземни условия /съгласно т. 1 и т. 2/.

 

 

 

 

 

 

Анализ


 

Времето днес

klas pg

Действия с пожаротехнически средства за първоначално гасене

 

Пожарогасител с прах 6 кг

 1. Разкъсва се пломбата.
 2. Пожарогасителят се държи във вертикално положение.
 3. Изважда се предпазния шплент.
 4. Натиска се с длан върху пусковия лост.
 5. Праховата струя чрез маркуча се насочва малко над основата на пламъците.

Забележка: При гасене на ел.инсталации под напрежение трябва да се действа от разстояние не по-малко от 2,00 метра.


 

Пожарогасител воден 9 литра

 1. Разкъсва се пломбата.
 2. Пожарогасителят се държи във вертикално положение.
 3. Изважда се предпазния шплент.
 4. Натиска се с длан върху пусковия лост.
 5. Водната струя чрез струйничето се насочва към огнището на пожара.

Забележка: Да не се гасят с вода алкални, алкалоземни метали, натриев хидросулфат, електрически инсталации под напрежение. Стига се до фатални последици.


 

Пожарогасител водопенен 9 литра

 1. Разкъсва се пломбата.
 2. Пожарогасителят се държи във вертикално положение.
 3. Изважда се предпазния шплент.
 4. Натиска се с длан върху пусковия лост.
 5. Въздухно-механичната пенна струя чрез пеноструйничето се насочва към горящият обект.

Забележка: Предпазване от попадане на пяна върху очите.


 

Пожарогасител с въглероден двуокис СО2 5 кг.

 1. Отвива се вентилът с едната ръка (за по новите модели: разкъсва се пломбата, изважда се предпазния шплент, натиска се с длан върху пусковия лост)
 2. Пожарогасителят се държи във вертикално положение.
 3. Хваща се дръжката на снегообразувателя с другата ръка.
 4. Снегообразувателят се насочва встрани от горящия предмет, докато излезе въздуха от него и от бронирания шланг.
 5. След като започне да излиза СО2, струята чрез снегообразувателя се насочва към горящия обект.
 6. След загасяне на пожара вентилът се завива.

Забележка: Да не се пръска срещу човек – причинява изгаряния от ниската температура на СО2.


 

Вътрешен пожарен кран

 1. Отваря се вратичката на касетата
 2. Развива се маркучът от макарата.
 3. Изправя се линията от усуквания.
 4. Отваря се крана за пускане на водата.
 5. Водната струя чрез струйника се насочва към отнището на пожара.
 6. От струйника се регулира силата на струята и вида й – разпръсната или сбита.

Забележка: Да не се гасят с вода електрически инсталации под напрежение. Стига се до фатални последици.


 

Противопожарно одеало с размер не по-малък от 1,5/1,5 метра – лек и тежък тип

 1. Изважда се от пакета.
 2. Разгъва се.
 3. Внимателно от разстояние се покрива горящият обект.
 4. Покриването трябва да се извърши, така че да преустанови достъпа на окислител до горящия обект.

Забележка: Предпазване на тялото от непосредствен допир с пламък.


 

Возим пожарогасител с прах 100 кг

 1. Разкъсва се пломбата.
 2. Пуска се прахта под налягане към струйника тип пистолет.
 3. Натиска се спусъка на струйника.
 4. Праховата струя чрез струйника се насочва малко над основата на пламъците.

Забележка: При гасене на електрически инсталации под напрежение трябва да се действа от разстояние не по-малко от 2,00 метра.

За контакти

Регионална дирекция ПБЗН

гр. Велико Търново

ул. "Н. Габровски" №27
тел. 062/662 221

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
web: www.pojarna-vt.eu