aktotoplitelen

PPUredi

Пожароопасност, свързана с атмосферните условия и състоянието на растителната покривка 


logo01

Картите са разработени от Националния институт по метеорология и хидрология /НИМХ/ при БАН, за да се отговори на изискването на националните институции за оповестяване на предупреждения за трайно засушаване и необходимост от повишена бдителност сред населението при работа с открит огън в съответните райони на страната. Повишен риск за възникване и развитие на полски и горски пожари може да се очаква при наличие на благоприятни атмосферни и наземни условия.

1. Атмосферни условия: 

Прогноза на метеорологичния риск от възникване и разпространение на пожари за област Велико Търново на основата на Canadian Forest Fire Weather Index System. Индексът отчита метеорологичните параметри: температура и относителна влажност на въздуха, скорост на вятъра, акумулиран валеж съгласно оценки от атмосферен числен модел. 

Прогнози за пожароопасно време

за 24-, 48-, 72 часа


2. Земна повърхност

 Степен на овлажнение на растителната покривка и свързана   с това пожароопасност над Р България. Анализ за два типа земна повърхност – житно поле и тревна покривка, от където обикновено възникват растителните пожари. 

 

 

Анализ      


 

 3. Общ индекс

Дава обща представа за пожароопасност вследствие съчетание на благоприятни атмосферни и наземни условия /съгласно т. 1 и т. 2/.

 

 

 

 

 

 

Анализ


 

Времето днес

РЕГИСТЪР на издадените и отнетите разрешения за осъществяване на дейности по Наредба № 8121з-531 ОТ 09 СЕПТЕМВРИ 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейността по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях

         Уважаеми граждани,

          В този регистър може да намерите информация за физически и юридически лица, регистрирани като търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност. Тези търговци трябва да имат издадено разрешение от ОУПБЗН/РДПБЗН Велико Търново или от ГДПБЗН-МВР за извършване на една или няколко от следните дейности:

1. За „сервизно обслужване на противопожарни уреди” търговецът трябва да има разрешително за вид дейност по колона 4 "УС - I".
     При този търговец може да си проверите пожарогасителите. 
 

2. За „поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения (пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове)търговецът трябва да има разрешително за вид дейност по колона 4 "УС - II".   Този търговец може да Ви извърши поддържане на АПИИ – автоматична и ръчна пожароизвестителна инсталация, АПГИ – автоматична пожарогасителна инсталация, ВПК – вътрешни пожарни кранове, ВСОДТ - вентилационна система за отвеждане на дим и топлина – естествена /димни люкове и приточни отвори/ или механична /смукателни и нагнетателни вентилатори/.
 

3. За „противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти” търговецът трябва да има разрешително за вид дейност по колона 4 „ОБ”.

Този търговец може да Ви извърши следните мероприятия:

  • определяне класовете по функционална пожарна опасност, категорията по пожарна опасност, класовете и групите по пожарна и експлозивна опасност – издаване на протокол за категоризация помещенията и сградите;
  • противопожарно обследване – издаване на протокол за съответствието на фактическото състояние на обекта с нормативните изисквания за пожарна безопасност;
  • пожарен контрол – периодично посещаване на обекта за контролиране на режимните мероприятия и изпълнението на предписаните мероприятия от обследването;
  • установяване причините за възникване и разпространение на пожари и предлагане на мерки за повишаване на нивото на пожарната безопасност;
  • подготовка на обекта за успешна евакуация и пожарогасене;
  • разработване на документи за създаване на организация за осигуряване на пожарната безопасност – противопожарно досие и планове за евакуация;
  • информационно-разяснителна дейност – изнасяне на превантивни беседи пред персонала на теми, свързани с пожарната безопасност;
  • провеждане на инструктажи по пожарна безопасност.

 

За контакти

Регионална дирекция ПБЗН

гр. Велико Търново

ул. "Н. Габровски" №27
тел. 062/662 221

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
web: www.pojarna-vt.eu