„Седмица на пожарната безопасност“ от 11-ти до 17-ти септември 2023 г.

От 11 до 17 септември 2023 г. предстои традиционното провеждане на  „Седмица на пожарната безопасност”, както и честването на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР – 14 септември. Целта на традиционната тематична „Седмица на пожарната безопасност” е да се повиши информираността на населението в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, както и популяризиране на всички дейности, осъществявани от ГДПБЗН – МВР.poster2022fsw

В програмата на РДПБЗН – Велико Търново са включени разнообразни събития, свързани с пожарната безопасност и професионалния празник на огнеборците. Ще се проведат дни на отворени врати (обособени приемни) в районните служби и открити телефонни линии. Организирани са  проиграване на учебна евакуация и демонстрации на пожарогасителна и аварийно спасителна техника в детски градини в общините от областта.

 

Предвидени за провеждане от  РДПБЗН Велико Търново дейности

по повод „Седмица на пожарната безопасност” от 11-ти до 17-ти септември 2023 година

№ по ред

Дейности

Място

Дата, час, период

 

РДПБЗН Велико Търново

   

1.             

Организиране на приемна за граждани и откриване на отворени телефонни линии за връзка със служители на РСПБЗН по въпроси, свързани с пожарната безопасност.

РДПБЗН гр. В. Търново ул.„Н. Габровски“ №27, тел.: 062/662 123 и 062/662 538

11 - 17.09.2023 г.

09:00 - 17:00 ч

2.             

Публикуване на информация за мероприятията, които ще се проведат в област В. Търново по повод Седмицата на пожарната безопасност, в периода 11-17 септември 2023 г., в информационния сайт на РДПБЗН В. Търново.

Информационен сайт на РДПБЗН В. Търново,

ел. адрес: www.pojarna-vt.eu

11 - 17.09.2023 г.

 

РСПБЗН Велико Търново

   

3.             

Провеждане на Ден на отворените врати – осигуряване на възможност за посещение на сградата на РСПБЗН гр. В. Търново от граждани и показване на нова пожарна техника, пожаротехнически съоръжения и организацията на работа при излизане на пожар.

РСПБЗН

11 - 17.09.2023 г.

4.             

Организиране на приемна за граждани по въпроси на ПБ на територията на община Велико Търново. Разгласяване на телефон 062/662137 за връзка със служител на РСПБЗН гр. В. Търново.

РДПБЗН гр. В. Търново ул.„Н. Габровски“ №27

стая №1 ДПК 1ви етаж

11 - 17.09.2023 г.

5.             

Демонстрация с противопожарна техника на РСПБЗН В. Търново.

С. Балван

ДЯ „Пролет“

„Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи“, гр. В. Търново

Парк Дружба

11.09.2023 г.

12.09.2023 г.

13.09.2023 г.

 

РСПБЗН Горна Оряховица

   

6.             

Обявяване на „Ден на отворените врати” в РСПБЗН гр. Г. Оряховица с възможност за демонстрации на пожарна техника и разясняване на мерките за ПБЗН.

РС ПБЗН

13 и 14.09.2023 г

7.             

Организиране на приемна за граждани в РСПБЗН  Горна Оряховица. Телефон за контакти 0618 6 00 64.

РСПБЗН, гр. Г. Оряховица, ул.“Стоил Войвода“ № 3

11 - 12.09.2023 г.  09.30 - 12.00 ч.

8.             

Проиграване на учебна евакуация и демонстрация на пожарна техника с участието на доброволци от доброволното формирование.

ДГ „Здравец“, ДГ „Щастливо детство“ и ДГ „Ален мак“ гр. Г. Оряховица

12,13 и 15.09.2023г

от 10:00 ч.

 

РСПБЗН Свищов

   

9.             

Провеждане на дни на отворени врати в РСПБЗН Свищов

Сграда на РСПБЗН Свищов

13-15.09.2023 г.

от 10:00 до 12:00 ч

10.          

Провеждане на среща с децата от детските градини в гр. Свищов по график, след съгласуване с ръководството на Община Свищов.

Дворове на ДГ в  гр. Свищов

11 - 15.09.2023 г

От 10,00 до 11,00 ч

11.          

РСПБЗН Полски Тръмбеш

   

12.          

Провеждане на ден на отворените врати в РСПБЗН Полски Тръмбеш, извършване на демонстрации с пожарна техника, учебна евакуация и запознаване на теми свързани с ПБЗН на деца от ДГ “Детски свят” П. Тръмбеш и ДГ „Първи юни“ с. Раданово.

ДГ“Детски свят” П. Тръмбеш

ДГ „Първи юни“ с. Раданово

13.09.2023 г. 

от 10.30 ч.

15.09.2023 г.

 от 10.30 ч.

13.          

Организиране на отворени телефонни линии на РСПБЗН П. Тръмбеш.

06141/6848–н-к РСПБЗН

06141/5045–дежурен РСПБЗН

РСПБЗН П. Тръмбеш, ул. ”Ал. Стамболийски” № 15

11-15.09.2023 г. от 09.00 ч. до 12.00 ч

 

РСПБЗН Павликени

   

14.          

Ден на отворените врати.

Ще бъдат разяснявани мерките за пожарна безопасност и защита при бедствия.

РСПБЗН гр. Павликени,

ул. „Ф. Тотю”  № 4

11 - 17.09.2023 г.

от 09:30 до 11:30 ч

15.          

 Демонстрация пред обществото на тактико – технически способности на силите и средствата за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

Ул. „Ф. Тотю”  № 4 РСПБЗН гр. Павликени

13.09.2023 г.

от 10:00 ч.

 

РСПБЗН Елена

   

16.          

Провеждане на ден на отворените врати

РСПБЗН

Елена, ул.“Кокиче”№ 1

от 09.30-12.00 ч.  на 14.09.2023 г.

17.          

Организиране на приемни с открити телефони за връзка с граждани:

06151/6421

GSM 0887000642

диспечерна на РСПБЗН

Елена, ул.“Кокиче”№ 1

от 10.00-12.00 ч.    11 - 15.09.2023 г.

18.          

Демонстративно представяне на пожарен автомобил

ЦДГ “Радост” гр. Елена ул. “Ив. Момчилов”   № 94

10.00 ч. на 13.09.2023 г.

 

РСПБЗН Стражица

   

19.          

Провеждане на ден на отворени врати за граждани

РСПБЗН Стражица

14.09.2023 г.

20.          

Организиране на приемни с открити телефони за граждани

РСПБЗН Стражица

11-17.09.2023 г.

21.          

Демонстрация на пожарна техника

ОДЗ „Ангел Каралийчев“

ЦДГ „Сава Цонев“

ЦДГ „Гинка Маркова“ с. Камен

11.09.2023 г. 12.09.2023 г.

13.09.2023 г.

Благотворителна изложба на детски рисунки във връзка със Седмицата на пожарната безопасност

На 13.09.2022 г. в Художествена галерия "Недялко Каранешев" гр. Горна Оряховица бе открита благотворителна изложба на детски рисунки под наслов "С очите си видях бедата". Изложбата бе открита от госпожа Деница Александрова - уредник. Партньори на инициативата бяха Местна комисия за борба с противообществените прояви на малотните и непълнолетните - Община Горна Оряховица1

Гости на събитието бяха главен инспектор Николай Александров - началник на сектор ПКД в РДПБЗН Велико Търново, Стефчо Алипиев - заместник кмет на община Горна Оряховица и граждани.

В началото гл. инспектор Николай Александров приветства гостите и изчете заповед за награждаване на служители от РСПБЗН Горна Оряховица за постигнати високи резултати в служебната дейност. Господин Алипиев прочете поздравителен адрес от името на Кмета на община Горна Оряховица.

Двукратната призьорка в конкурса "С очите си видях бедата" и капитан на отбора "Млад огнеборец" Преслава Георгиева поздрави гостите с няколко великолепни изпълнения на български песни. Малките ни приятели от детска градина "Първи юни" изпяха песен като поздрав за празника на пожарникарите - 14 септември.

В минутите след официалното откриване на изложбата 12 от детските творби бяха закупени.

Гостите на изложбата допринесоха за благотворителната кауза със суми, които собственоръчно пуснаха в кутията за дарения. Събраната сума ще бъде дарена на деца в неравностойно положение на територията на общна Горна Оряховица.


Демонстрации по случай професионалния празник на пожарникарите от великотърновската районна служба

По случай професионалния празник на пожарникарите великотърновска районната служба за пожарна безопасност и защита на населението организира празник в парк „Дружба“ за най – малките. Показана бе пожарна техника. За децата бяха организирани различни игри и забавления. Всички имаха възможност да се изявят като истински пожарникари и да гасят и спасяват хора в беда 9


Провеждане на работна среща с директорите на училища

SreshtaU2022На 12 септември 2022 г. в сградата на Регионално управление на образованието се проведе работна среща с директорите на училища в област Велико Търново във връзка с началото на новата учебна година. На срещата присъстваха областният управител на област Велико Търново инж. Георги Гугучков, директорът на РЗИ Велико Търново д-р Евгения Недева, началникът на РУО инж. Розалия Личева, директорът на РДПБЗН Велико Търново комисар Красимир Кръстев, представители на ОДМВР Велико Търново. Комисар Кръстев отправи поздрав към учителите, като им благодари за положените усилия през последните две трудни години, преминали в условията на Ковид пандемията. Обърна внимание на ръководителите на учебни и детски заведения за тяхната висока отговорност за осигуряване на безопасността на децата. Акцентира на създадените условия за успешна евакуация в сградите, като напомни, че до края на месец октомври е необходимо да се проведат учебни евакуации на пребиваващите в тях деца и персонал. 

Във връзка с газовата криза особено внимание обърна на ръководителите за високия риск при преминаване от отопление на природен газ към алтернативни форми на отопление – електрическа енергия или друг вид гориво, за стриктно спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност. Припомни за задължението им преди настъпване на есенно-зимния период всички отоплителни уреди и съоръжения да бъдат проверени за изправност от акредитирани лица. Да бъде извършена проверка на електрическите инсталации и да се осъществява стриктен контрол, да не се оставят без надзор отоплителни и нагревателни уреди.

Комисар Кръстев изказа благодарност и към ръководството на РУО Велико Търново за подкрепата по осъществяване на онлайн подготовката на учениците от петите класове в областта на безопасността при пожари, бедствия и други извънредни ситуации. Заяви готовността на РДПБЗН Велико Търново за провеждане на обученията и през настоящата учебна година.

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.