Благотворителна изложба на детски рисунки във връзка със Седмицата на пожарната безопасност

На 13.09.2022 г. в Художествена галерия "Недялко Каранешев" гр. Горна Оряховица бе открита благотворителна изложба на детски рисунки под наслов "С очите си видях бедата". Изложбата бе открита от госпожа Деница Александрова - уредник. Партньори на инициативата бяха Местна комисия за борба с противообществените прояви на малотните и непълнолетните - Община Горна Оряховица1

Гости на събитието бяха главен инспектор Николай Александров - началник на сектор ПКД в РДПБЗН Велико Търново, Стефчо Алипиев - заместник кмет на община Горна Оряховица и граждани.

В началото гл. инспектор Николай Александров приветства гостите и изчете заповед за награждаване на служители от РСПБЗН Горна Оряховица за постигнати високи резултати в служебната дейност. Господин Алипиев прочете поздравителен адрес от името на Кмета на община Горна Оряховица.

Двукратната призьорка в конкурса "С очите си видях бедата" и капитан на отбора "Млад огнеборец" Преслава Георгиева поздрави гостите с няколко великолепни изпълнения на български песни. Малките ни приятели от детска градина "Първи юни" изпяха песен като поздрав за празника на пожарникарите - 14 септември.

В минутите след официалното откриване на изложбата 12 от детските творби бяха закупени.

Гостите на изложбата допринесоха за благотворителната кауза със суми, които собственоръчно пуснаха в кутията за дарения. Събраната сума ще бъде дарена на деца в неравностойно положение на територията на общна Горна Оряховица.


Демонстрации по случай професионалния празник на пожарникарите от великотърновската районна служба

По случай професионалния празник на пожарникарите великотърновска районната служба за пожарна безопасност и защита на населението организира празник в парк „Дружба“ за най – малките. Показана бе пожарна техника. За децата бяха организирани различни игри и забавления. Всички имаха възможност да се изявят като истински пожарникари и да гасят и спасяват хора в беда 9


Провеждане на работна среща с директорите на училища

SreshtaU2022На 12 септември 2022 г. в сградата на Регионално управление на образованието се проведе работна среща с директорите на училища в област Велико Търново във връзка с началото на новата учебна година. На срещата присъстваха областният управител на област Велико Търново инж. Георги Гугучков, директорът на РЗИ Велико Търново д-р Евгения Недева, началникът на РУО инж. Розалия Личева, директорът на РДПБЗН Велико Търново комисар Красимир Кръстев, представители на ОДМВР Велико Търново. Комисар Кръстев отправи поздрав към учителите, като им благодари за положените усилия през последните две трудни години, преминали в условията на Ковид пандемията. Обърна внимание на ръководителите на учебни и детски заведения за тяхната висока отговорност за осигуряване на безопасността на децата. Акцентира на създадените условия за успешна евакуация в сградите, като напомни, че до края на месец октомври е необходимо да се проведат учебни евакуации на пребиваващите в тях деца и персонал. 

Във връзка с газовата криза особено внимание обърна на ръководителите за високия риск при преминаване от отопление на природен газ към алтернативни форми на отопление – електрическа енергия или друг вид гориво, за стриктно спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност. Припомни за задължението им преди настъпване на есенно-зимния период всички отоплителни уреди и съоръжения да бъдат проверени за изправност от акредитирани лица. Да бъде извършена проверка на електрическите инсталации и да се осъществява стриктен контрол, да не се оставят без надзор отоплителни и нагревателни уреди.

Комисар Кръстев изказа благодарност и към ръководството на РУО Велико Търново за подкрепата по осъществяване на онлайн подготовката на учениците от петите класове в областта на безопасността при пожари, бедствия и други извънредни ситуации. Заяви готовността на РДПБЗН Велико Търново за провеждане на обученията и през настоящата учебна година.

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.