Кампания „С грижа за възрастните хора“ 2020 г. в с. Церова кория

1На 29.01.2020 г. служители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” Велико Търново проведоха среща с възрастните хора от село Церова кория и село Велчево за разясняване на правилата за превенция на пожарите и земетресенията. С това бе поставено началото на новата кампания „С грижа за възрастните хора“, която бе предприета в края на миналата година под патронажа на кмета на Община В. Търново Даниел Панов и директора на РДПБЗН В. Търново комисар Красимир Кръстев1

Срещата се проведе в сградата на Центъра за работа с деца и младежи в Церова кория в присъствието на общо 48 жители на двете села. Присъстващите бяха запознати с основните мерки за недопускане на пожари при използване на отоплителните уреди през отоплителния сезон, които са най-честите причинители на жертви и пострадали при пожари в бита, както и с правилата за безопасност при употреба на електрически уреди през цялата година. За да си припомнят правилата всички присъстващи получиха специално разработени за целта на кампанията брошури.

На възрастните хора беше представена презентация за правилното поведение преди, по време и след земетресение, като им бе прожектирано и филмче на тази тема. Представена бе и разработената от РДПБЗН информационна брошура, която също ще се разпространява сред населението на община В. Търново.

Кампания „С грижа за възрастните хора“ ще се осъществява целогодишно с помощта на кметовете на населени места и децата от центровете за работа с деца и младежи към община В. Търново чрез проект „Внуче на заем“ на Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“. Освен сред възрастното население, информационните брошури ще се разпространяват и в училищата от община В. Търново. В рамките на кампанията ще бъдат монтирани пожароизвестителни датчици в домовете на възрастни хора от общината.


Кампания „С грижа за възрастните хора” 2020 г.

n На 20.12.2020 г. в село Балван, от РДПБЗН В. Търново, Община В. Търново и Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“ беше предприета инициатива за монтиране на датчици за известяване при пожар в няколко обществени сгради и един частен дом. Пожароизвестителните датчици бяха поставени в жилището на трудноподвижна и самотно живуща възрастна жена от селото и в сградите на Център за превенция и спорт, Пенсионерски клуб, Кризисен център за деца в риск и Дом за възрастни хора „Св. Иван Рилски“, където няма специални изисквания за това. Датчиците са димни с автономно захранване, и при наличие на дим в помещението издават силен звуков сигнал, който може да бъде чут освен от собствениците, също и от техните съседи. Предназначението на тези датчици е пожарът да бъде открит в начален стадий, за да има достатъчно време за реакция и да няма негативни последици за хората и тяхното имущество. Предоставянето на датчиците и монтирането им беше осигурено от Съюза на пивоварите в България.

Тази инициатива датира от 2017 г., когато в с. Балван бяха монтирани детектори за дим в общо 12 къщи на самотно живеещи хора. Осъществяването на това начинание е една от стъпките за предотвратяване на пожарите в бита и намаляване на жертвите и пострадалите от най-рисковата група от хора – тази на възрастните хора, самотно живущи в отдалечени населени места и трудноподвижни граждани.

Идеята на РДПБЗН и останалите партньори е пожароизвестителни датчици да бъдат поставени в домовете на тази група от хора и в останалите  населени места в общината. Определянето на жилищните сгради ще става по предложение на кметовете, тъй като те са хората, запознати със социалното положение на хората.

Наред с тази проява днес стартира и Кампания „С грижа за възрастните хора“, чиято инициатива е предприета в партньорство между РДПБЗН В. Търново и Община Велико Търново.

За целта на кампанията са изготвени брошури, в които са представени основните правила, които трябва да се спазват за недопускане на пожари при използване на различни видове отоплителни уреди през есенно-зимния сезон, както и мерките за безопасност при употреба на електрическите уреди, не само през отоплителния сезон, а и през цялата година.

Идеята на РДПБЗН е тези брошури да достигнат до всички възрастни хора чрез още един проект „Внуче на заем“, реализиран от Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“, чийто ръководител е г-жа Благовеста Факирова. Замисълът на тези два проекта е, с помощта на децата от двадесетте центъра за работа с деца и младежи към община В. Търново, да бъде извършено разпространението на информационно-разяснителните брошури сред всички възрастни и самотно живущи хора в малките населени места от общината.


Кампания „С грижа за възрастните хора“

 

1

РДПБЗН В. Търново продължава кампанията „С грижа за възрастните хора“ във Великотърновските села. На 03.02.2020 г. жителите на село Балван бяха обучени как да предпазват дома си от пожари и правилното поведение при възникнал пожар или земетресение. Обучението се проведе в присъствието на 37 възрастни хора в пенсионерския клуб в с. Балван. На всички присъстващи бяха раздадени информационни брошури с основните правила за пожарна безопасност при използване на отоплителните уреди през отоплителния сезон, както и при експлоатация на електрическите уреди през цялата година.

 


Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.