Старшина Петър Станчев

Старшина Петър Маринов Станчев

image0

1.Постъпил в Противопожарна Охрана гр. Горна Оряховица на 15.01.1969 г.

2.Служил в Противопожарна Охрана гр. В. Търново от 01.04.1974 г. до 15.04.1997 г. на длъжност Командир на екип.

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.