Старшина Димитър Димитров

Старшина Димитър Цонев Димитров

image002

 

1.Роден на 19.11.1937г.

2.Служил в Противопожарна Oхрана гр. В. Търново от 28.05.1968 г. до 15.03.1989 г. на длъжност Старши шофьор.

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.