Старшина Георги Пецов

Старшина Георги Йорданов Пецов

image001

 

1.Роден на 24.09.1932г.

2.Служил в Противопожарна охрана гр.В.Търново от 07.06.1957г. до септември 1982г. на длъжност Командир на отделение.

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.