Старшина Илия Попов

Старшина Илия Йорданов Попов

image0

1. Роден на 03.03.1924 г.

2. Служил в Противопожарна охрана гр. В. Търново от 1950 г. до 1974 г. на длъжност Старшина на смяна.
 

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.