Старшина Стефан Ватев

Старшина Стефан Илиев Ватев 

stef4o2

1. Роден на 30.05.1956г. в гр. Свищов.

2. На 01.06.1977г. постъпва в Районна служба Противопожарна охрана гр. Свищов като шофьор.

3. От 01.02.1980 г. е на длъжност старши шофьор на служебен автомобил.

4. От 01.07.1983 г. е на длъжност младши инспектор в РПС гр. Свищов.

5. През 1987 г. е награден за дългогодишна, добросъвестна и безупречна работа в МВР с медал. 

6. През 1989 г. е награден с "Обявяване на благодарност" за постигнати забележителни и трайни резултати в работата. 

7. През 1993 г е награден с индивидуална парична награда от 100 лв. 

8. От 01.01.1994 г. е на длъжност младши инструктор РСПО гр. Свищов
Същата година е награден с "Обявяване на благодарност" за изявен професионализъм и постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения и послучай празника на МВР.

9. На 14.09.1995 г. е награден с "Обявяване на благодарност" за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните си задължения и във връзка с професионалния празник на служителите на НСПО-МВР.

10. През 2007 г. е награден с "Обявяване на благодарност" и допълнителен отпуск от 5 работни дни за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните си задължения.

11. През 2010 г. напуска редиците на пожарната по собствено желание.


 

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.