капитан Валентин Бърдаров

О.р. капитан Валентин Димитров Бърдаров

bardarov1


  

1. Роден на 21.10.1959 г. в с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш.

2. През 1983 г. завършва Висша специална школа „Георги Димитров“ гр. София.

3. През октомври 1983 г. е назначен за началник на Дежурна смяна в РПС - В. Търново.

4. През октомври 1985 г. е назначен на длъжност Инспектор в РПС - В. Търново.

5. През 1987 г. е назначен за Началник на РПС - В. Търново.

6. През 1989 г. е назначен за Заместник-директор на РДВР - В. Търново по линия на противопожарната охрана.

7. През 1990 г. е назначен за началник на служба „Противопожарна охрана“ – за област В. Търново.

8. През 1993 г. напуска системата на МВР.

За преживяното от годините казва: „Загубиш ли пари – не си загубил нищо, загубиш ли чест – загубил си много, загубиш ли смелост – загубил си всичко“!

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.