Бюлетин 10.02.2024 г.

                                                                                                   МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

                                                                ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

                                                                                             РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПБЗН ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 

                                                                                                                            БЮЛЕТИН

                                                                                 за възникналите произшествия по направление на “ПБЗН”

                                                                     за времето от 06:00 часа на 09.02.2024 г. до 06:00 часа на 10.02.2024 г.

 

I. Затворени и ограничени пътни участъци от I, II, III-ти клас и общинските пътни мрежи:

ОПУ-В. Търново:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-504: Движението за товарни автомобили с обща маса над 12 т по път III-504 Самоводене – Обединение – Алеково в участъка от км 26+000 до км 36+850 от с. Обединение до с. Масларево е ограничено поради лошо експлоатационно състояние на мостово съоръжение при км 36+049. Движението се регулира с пътни знаци.

Обходен маршрут: Обединение – П. Тръмбеш – Пейчиново – Масларево и обратно. Срок до 31.03.2024 г.;

Път ІІІ-514: Движението по път ІІІ-514 Горна Оряховица – Велико Търново от км 43+860 до км 48+680 е ограничено за МПС над 3,5 т поради недостатъчен габарит на пътя и силно пресечен терен. Пропускат се само леки автомобили, пътнически бусове с до 8+1 места и лекотоварни автомобили с обща маса до 3,5 т.

Обходен маршрут за тежкотоварните автомобили:

от Г. Оряховица към В. Търново: път II-53 Г. Оряховица – Лясковец – Лясковски кантон, по път I-4 Лясковски кантон – В. Търново;

- от В. Търново към Г. Оряховица: път I-4 В. Търново – Лясковски кантон, по път II-53 Лясковски кантон – Лясковец – Г. Оряховица. Срок до 31.03.2024 г.;

Път III-551: Движението по път ІІІ-551 Дебелец – Средни колиби – Елена е ограничено за МПС над 10 т поради намален габарит на пътното тяло.

Обходен маршрут: Дебелец – В. Търново – Лясковски кантон – Миндя – Елена и обратно. Срок до 31.03.2024 г.;

Път ІІІ-4073: Движението по път ІІІ-4073 Царски извор – Драганово в участъка от км 0+000 до км 5+513 е ограничено в двете посоки за всички МПС поради свлачище на пътното платно.

Обходен маршрут: път ІІІ-407 Царски извор – Сушица, по път ІІІ-514 Сушица – Драганово и обратно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2024 г.;

Път III-4082: Движението по път ІІІ-4082 Чешма – Кесарево от км 31+960 до км 36+890 е ограничено за МПС над 3,5 т поради намален габарит на пътното тяло.

Обходен маршрут: Чешма – Сливовица – Горско Ново село – Джулюница – Кесарево. Срок до 31.03.2024 г.;

Път III-5502: Движението по път III-5502 Килифарево – Ялово от км 0+000 до км 3+200 се ограничава за МПС над 12 т поради недостатъчна носимоспособност на пътната настилка. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 31.03.2024 г.;

Ремонтни дейности: няма въведени ограничения.

1. Откъснати населени места:

            а) частично – няма;

            б) пълно – няма;

            в) потребност от евакуация на хронично болни, родилки и др. – няма;

            г) потребност от снабдяване с хляб и стоки от първа необходимост – няма.

 

2. Населени места с прекъснато електрозахранване:

            а) частично – няма;

            б) пълно – няма.

3. Населени места без водоснабдяване:

            а) частично, с воден режим:

–  Общ. В. Търново, с. Ресен на воден режим –  16 часа от денонощието  без водоподаване;

–  Общ. Павликени –   с. Долна Липница, с. Недан , с. Лесичери, с. Горна Липница , с. Патреш – на режим с водоподаване сутрин и вечер по 2 часа;

с. Димча и с. Върбовка – на режим с водоподаване през ден;

–  Общ. Стражица – с. Теменуга , с. Водно , с. Железарци;

       -  Общ. Горна Оряховица – с. Драганово, с. Паисий и с. Стрелец.

б) пълно - няма.

 

4. Населени места без телефонни връзки:

а) частично: няма;

б) пълно: няма.

5. Състояние на системите за оповестяване и информация – нормално.

6. РАДИАЦИОНЕН ФОН – средно 0,14 µSv/h.

II. СИГНАЛИ ЗА ПРОИЗШЕСТВИЯ:

 

         1. На 09.02.2024 г. в 11:10 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от

дежурен в РСПБЗН Велико Търново за дежурство с пожарна техника /охрана на обществени мероприятия/.

Обект: пътно платно

Адрес: с. Шереметя

Причина: Други /Протест на земеделски производители/

            Произшествието е посетено от РСПБЗН Велико Търново с 1 ПА и 2 служители. ДЕ осъществи дежурство при провеждане на протестни действия.

 

          2. На 09.02.2024 г. в 12:50 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от

дежурен в РСПБЗН Елена за пожар без материални загуби .

Обект: отпадъци

Адрес: с. Беброво

Причина: небрежност при боравене с открит огън

Спасено : сгради - 2 бр.

  Произшествието е ликвидирано  от РСПБЗН Елена с 1 ПА и 2 служители

 

          3. На 09.02.2024 г. в 13:31 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от

дежурен в РСПБЗН Павликени за пожар без материални загуби.

Обект: суха трева

Адрес: с. Горско Калугерово-землище 

Причина: небрежност при боравене с открит огън

Спасено : сграда - 1 бр., гора широколистна -3500 кв. м.

            Произшествието е ликвидирано  от РСПБЗН Павликени с 1 ПА и 3 служители.

 

          4. На 09.02.2024 г. в 13:47 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от

РЦ 112 за  РСПБЗН Павликени за пожар без материални загуби.

Обект: отпадъци

Адрес: с. Горна Липница-землище 

Причина: небрежност при боравене с открит огън

Спасено : дървета - 10 бр.

            Произшествието е ликвидирано  от РСПБЗН Павликени с 1 ПА и 2 служители.

       5. На 09.02.2024 г. в 16:43 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от

РЦ 112 за  РСПБЗН Велико Търново за пожар без материални загуби.

Обект: суха трева

Адрес: с. Миндя-землище 

Причина: небрежност при боравене с открит огън

Спасено : гора широколистна - 5 дка.

            Произшествието е ликвидирано  от РСПБЗН Велико Търново и ССОД с 2 ПА и 5 служители. Екипа на ССОД оказа съдействие на РСПБЗН Велико Търново при възникнал втори пожар в сухи треви в землището на с. Миндя.

          6. На 09.02.2024 г. в 17:38 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от

РЦ 112 за РСПБЗН Елена за пожар без материални загуби .

Обект: суха трева

Адрес: с. Константин-землище

Причина: небрежност при боравене с открит огън

Спасено : гора смесена - 10 дка.

  Произшествието е ликвидирано  от РСПБЗН Елена с 1 ПА и 3 служители

        7. На 09.02.2024 г. в 17:44 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от

РЦ 112 за РСПБЗН Свищов за пожар без материални загуби.

Обект: суха трева

Адрес: гр. Свищов-землище 

Причина: небрежност при боравене с открит огън

Спасено : дървета - 10 бр.

            Произшествието е ликвидирано  от РСПБЗН Свищов с 1 ПА и 3 служители.

          8. На 09.02.2024 г. в 18:30 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от

дежурен в РСПБЗН Павликени за пожар без материални загуби.

Обект: суха трева

Адрес: гр. Павликени-землище 

Причина: небрежност при боравене с открит огън

Спасено : сграда - 1 бр.

            Произшествието е ликвидирано  от РСПБЗН Павликени с 1 ПА и 3 служители.

 

IV. ПОСТРАДАЛИ СЛУЖИТЕЛИ И ПРОИЗШЕСТВИЯ СЪС СПАСИТЕЛНА ТЕХНИКА: НЯМА.

V. ПОЛУЧЕНИ СИГНАЛИ, ПРЕДАДЕНИ НА ДРУГО ВЕДОМСТВО: НЯМА.

Дата: 10.02.2024 г.     

гр. Велико Търново

ИНСПЕКТОР В ГРУПА „ОЦ”

КЪМ СЕКТОР „ПГСД“

ИНСПЕКТОР  :

                 / КИРИЛ АНГЕЛОВ /

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.