Бюлетин 09.02.2024 г

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПБЗН ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 

БЮЛЕТИН

за възникналите произшествия по направление на “ПБЗН”

за времето от 06:00 часа на 08.02.2024 г. до 06:00 часа на 09.02.2024 г.

 

I. Затворени и ограничени пътни участъци от I, II, III-ти клас и общинските пътни мрежи:

ОПУ-В. Търново:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-504: Движението за товарни автомобили с обща маса над 12 т по път III-504 Самоводене – Обединение – Алеково в участъка от км 26+000 до км 36+850 от с. Обединение до с. Масларево е ограничено поради лошо експлоатационно състояние на мостово съоръжение при км 36+049. Движението се регулира с пътни знаци.

Обходен маршрут: Обединение – П. Тръмбеш – Пейчиново – Масларево и обратно. Срок до 31.03.2024 г.;

Път ІІІ-514: Движението по път ІІІ-514 Горна Оряховица – Велико Търново от км 43+860 до км 48+680 е ограничено за МПС над 3,5 т поради недостатъчен габарит на пътя и силно пресечен терен. Пропускат се само леки автомобили, пътнически бусове с до 8+1 места и лекотоварни автомобили с обща маса до 3,5 т.

Обходен маршрут за тежкотоварните автомобили:

от Г. Оряховица към В. Търново: път II-53 Г. Оряховица – Лясковец – Лясковски кантон, по път I-4 Лясковски кантон – В. Търново;

- от В. Търново към Г. Оряховица: път I-4 В. Търново – Лясковски кантон, по път II-53 Лясковски кантон – Лясковец – Г. Оряховица. Срок до 31.03.2024 г.;

Път III-551: Движението по път ІІІ-551 Дебелец – Средни колиби – Елена е ограничено за МПС над 10 т поради намален габарит на пътното тяло.

Обходен маршрут: Дебелец – В. Търново – Лясковски кантон – Миндя – Елена и обратно. Срок до 31.03.2024 г.;

Път ІІІ-4073: Движението по път ІІІ-4073 Царски извор – Драганово в участъка от км 0+000 до км 5+513 е ограничено в двете посоки за всички МПС поради свлачище на пътното платно.

Обходен маршрут: път ІІІ-407 Царски извор – Сушица, по път ІІІ-514 Сушица – Драганово и обратно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2024 г.;

Път III-4082: Движението по път ІІІ-4082 Чешма – Кесарево от км 31+960 до км 36+890 е ограничено за МПС над 3,5 т поради намален габарит на пътното тяло.

Обходен маршрут: Чешма – Сливовица – Горско Ново село – Джулюница – Кесарево. Срок до 31.03.2024 г.;

Път III-5502: Движението по път III-5502 Килифарево – Ялово от км 0+000 до км 3+200 се ограничава за МПС над 12 т поради недостатъчна носимоспособност на пътната настилка. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 31.03.2024 г.

Ремонтни дейности: няма въведени ограничения.

1. Откъснати населени места:

            а) частично – няма;

            б) пълно – няма;

            в) потребност от евакуация на хронично болни, родилки и др. – няма;

            г) потребност от снабдяване с хляб и стоки от първа необходимост – няма. 

2. Населени места с прекъснато електрозахранване:

            а) частично – няма;

            б) пълно – няма.

3. Населени места без водоснабдяване:

            а) частично, с воден режим:

–  Общ. В. Търново, с. Ресен на воден режим –  16 часа от денонощието  без водоподаване;

–  Общ. Павликени –   с. Долна Липница, с. Недан , с. Лесичери, с. Горна Липница , с. Патреш – на режим с водоподаване сутрин и вечер по 2 часа;

с. Димча и с. Върбовка – на режим с водоподаване през ден;

–  Общ. Стражица – с. Теменуга , с. Водно , с. Железарци;

       -  Общ. Горна Оряховица – с. Драганово, с. Паисий и с. Стрелец.

б) пълно - няма. 

4. Населени места без телефонни връзки:

а) частично: няма;

б) пълно: няма.

5. Състояние на системите за оповестяване и информация – нормално.

6. РАДИАЦИОНЕН ФОН – средно 0,16 µSv/h.

II. ПО – ХАРАКТЕРНИ СЛУЧАИ:

  1. На 08.02.2024 г. в 10:40 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от

дежурния диспечер на  РСПБЗН Велико Търново за дежурство с пожарна техника / охрана на обществени мероприятия /.

Обект: пътно платно

Адрес: с. Шереметя

Причина: други /протест на земеделски производители/

Дежурството е осъществено от РСПБЗН Велико Търново с 1 ПА и 2 служители. ДЕ осигури пожарната безопасност при осъществен протест на земеделски производители от региона.

         2.На 08.02.2024 г. в 14:15 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от

дежурния диспечер на  РСПБЗН Полски Тръмбеш за пожар без материални загуби.

Обект: суха трева

Адрес: с. Обединение-землище

Причина: небрежност при боравене с открит огън

Спасено : дървета  - 5бр.

Произшествието е ликвидирано  от РСПБЗН Полски Тръмбеш с 1 ПА и 2 служители

         3. На 08.02.2024 г. в 15:55 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от

РЦ 112 за  РСПБЗН Стражица за пожар без материални загуби.

Обект: суха трева

Адрес: с. Сушица , ул.“ Христо Ботев “

Причина: небрежност при боравене с открит огън

Спасено : сграда   - 2бр.

Произшествието е ликвидирано  от РСПБЗН Стражица с 1 ПА и 3 служители.

         4. На 08.02.2024 г. в 16:28 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от

РЦ 112 за  РСПБЗН Стражица за пожар .

Обект: Товарен автомобил влекач МАН с полуремарке

Адрес: гл.път Варна – София І-4 км 155 след разклон с. Кесарево.

Причина: небрежност при боравене с открит огън

Унищожено: дърва5 куб.м , пневматични маркучи – 1лин.м , кнопка за ел.инсталация 1бр.

Спасено : дърва – 55 куб.м , влекач - 1бр., полуремарке – 1бр.

Произшествието е ликвидирано  от РСПБЗН Стражица и РСПБЗН Горна Оряховица  с 3 ПА и 8 служители.

5.На 08.02.2024 г. в 19:30 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от дежурния диспечер на РСПБЗН Елена  за пожар без материални загуби.

Обект: суха трева

Адрес: землище на с. Беброво

Причина: небрежност при боравене с открит огън

Спасено: гора смесена  – 10 дка. 

Произшествието е ликвидирано от РСПБЗН Елена с 1 ПА и 2 служители.

6. На 08.02.2024 г. в 20:27 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от

РЦ 112 за РСПБЗН Павликени за пожар без материални загуби.

Обект: суха трева

Адрес: землище на гр. Бяла Черква

Причина: небрежност при боравене с открит огън

Спасено : дървета   -  8 бр.

            Произшествието е ликвидирано  от РСПБЗН Павликени с 1 ПА и 2 служители.

         7. На 09.02.2024 г. в 03:55 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от

РЦ 112 за  РСПБЗН Горна Оряховица за пожар .

Обект: оранжерия за зеленчуци

Адрес: с. Крушето , ул.“ Радецки “

Причина: късо съединение

Унищожено: оранжерия 1бр.

Спасено : сграда  – 1бр., оранжерия – 2бр.

Произшествието е ликвидирано  от  РСПБЗН Горна Оряховица  с 1 ПА и 4 служители.

 

III. ПОСТРАДАЛИ СЛУЖИТЕЛИ И ПРОИЗШЕСТВИЯ СЪС СПАСИТЕЛНА ТЕХНИКА: НЯМА.

IV. ПОЛУЧЕНИ СИГНАЛИ, ПРЕДАДЕНИ НА ДРУГО ВЕДОМСТВО: НЯМА.

 

 

 

Дата: 09.02.2024 г.     

гр. Велико Търново

НДС  В ГРУПА „ОЦ”

КЪМ СЕКТОР „ПГСД“

МЛ.ЕКСПЕРТ  :

                  / СТЕФАН САМУИЛОВ /

 
Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.