комисар ЙОРДАН ЙОРДАНОВ


Роден на 28.12.1958 г. в гр. Горна Оряховица.   

Висше образование завършва през 1981 г. в Академия на МВР специалност “Инженер противопожарна техника и безопасност” образователно - квалификационна степен “магистър”. През 2000 г. завършва магистър по икономика в Стопанско – Юридически факултет във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. В. Търново.

През 1981 г. постъпва на работа като инспектор в Районна противопожарна служба гр. В. Търново. През 1987 г. е назначен “Началник отделение” в отдел “Противопожарна охрана” към ОУ МВР гр. В. Търново.

От 1990 г. до 1991 г. е работил като заместник началник отдел в служба “Противопожарна охрана” в РДВР гр. В. Търново.

От 1991 г. до 1993г. работи като началник на РСПО гр. Г. Оряховица.

На 03.12.1993 г. е назначен Началник на служба “Противопожарна охрана” при РДВР гр. В. Търново.

През 1997 г. му е присъдено звание “Полковник”.

През 2006 г. е назначен на длъжност Директор на Областна Дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” гр. В. Търново, като му е присъдена категория “Б” – Комисар.

От 15.05.2010г . е назначен на длъжност Зам. директор ІІ степен “ПБС” към ОДМВР гр. В. Търново.

От 24.01.2011 г. е назначен на длъжност Началник на Областно Управление "Пожарна безопасност и защита на населението” гр.В. Търново.

Женен с двама сина.

Пенсионер е от месец август 2014 г. 

Починал на 25 октомври 2019 г.

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.