ПОЛКОВНИК ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

 

 1. Роден на 05.12.1948 година
 2. През 1979 година завършва  ВМЕИ  специалност „Технология на машиностроенето”.
 3. От 1979 година работи като главен механик отначало във филиала на фирма  „Аврам Стоянов” гр.Трявна а след това във филиала на фирма „Д.Георгиев” гр.В.Търново към ДСО „Рила” гр.София.
 4. На 16.10.1981 година е назначен като ст.инспектор в РСП гр.Елена към ОУ МВР отдел „ПО” гр.В.Търново.
 5. От 1981 год. до  1982 завършва 6-месечен курс във факултет „Противопожарна охрана” на Висша Специална  школа „Г.Димитров” гр.София. 
 6. През 1984 година е произведен в чин старши лейтенант.
 7. През 1986 година е назначен на длъжност началник РПС град Елена.
 8. През 1988 година е произведен в чин капитан и е изпратен на 4-месечен курс за преподготовка в ВИПТШ  -  МВД  гр.Ленинград  Русия.
 9. През 1993 година е произведен чин майор.
 10. През 1998 година е произведен в чин подполковник.
 11. През 2003 година е произведен в чин полковник
 12. През 2003 година потвърждава класна специалност „Ръководител на пожарогасенето – първи клас.
 13. През 2006 година е произведен в ранг главен инспектор.
 14. Пенсионер е от 08.12.2008 година.
 15. Награждаван е – 1987 година с парична награда,”Обявяване на благодарност” -1990 г.,1997 г. и 2003 г. През 2004 година е награден с почетен знак от Министъра на МВР.

  

ЗА СЕБЕ СИ РАЗКАЗВА:

        През годините, като ръководител е изисквал както за добрата теоретична подготовка, така и  за  придобиване  на  практически опит от служителите.

     Твърди, че правилната оценка  при  пожарогасенето и трезвото  мислене  съпроводено с вземането  на  необходимото решение винаги е довеждало до успешни действия. Затова винаги се е стремил да присъства на възникналите произшествия  и  вземането на  правилните решения. Това е било доказано с многото благодарствени  писма  получени в службата. Лично е участвал в пожарогасителната  и аварийно спасителна дейност на дежурните екипи.

       Изказва най-искрена  благодарност на екипите  от дежурните  смени, служителите от ДПК, служили под неговото ръководство, делили радостта и разочарованието  в изпълнение на служебните си задължения.

       Твърди, че е инициатор и изпълнител за събирането на дарения и средства от фирми и общините Елена и Златарица, които са използвани по закупуването  през 1991 година  на  ПП автомобил  –  АПКГ- 5 от фирма „Млада Гвардия” гр. Хасково. Чрез негово съдействие и ръководство са построени: отделно котелно помещение за отопление на сградата на службата, два склада, агрегатно помещение за резервен ел.ток, основен ремонт на цялата покривната конструкция на сградата със съдействието на строителни войски, обособяването на техническа работилница със струг, пребоядисване и освежаване няколко пъти на сградния фонд и др.

         Осигурил е средства за закупуване на 4 - броя мобилни и 4 – броя носими радиостанции „Моторола”. Със съдействието на кмета на гр.Елена е участвал в доставянето на авариен ПП автомобил през 2007г. от Австрия.

        Винаги е държал на личното и професионално поведение - знаещ и можещ служител, ползващ се с уважението на колегите, ръководството и обществеността в двете общини.

        Накрая завършва с думите на уважавания от него о.р. полк. доц., д-р  инж. Г. Бозуков: „ ….докато има живот ще има пожари… Ето защо с тиха надежда си мисля, че без човечност не е възможно да се управлява система,създадена за помощ и опора в тежки моменти от живота на хората.”


Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.