Майор инж. Станимир Радков


image001

1.Роден на 15.05.1961 г.

2.През 1979 г. започва работа, като настройчик в цех “Телевизия” в Завод за телевизори и радиоприемници гр.В.Търново.

3.През 1985 г. е назначен за старшина – полицай в Районно управление на МВР.

4.През 1987 г. е приет в 3-ти факултет “противопожарна охрана” на Висш институт на МВР – редовно обучение. /бил е стариши на курса и на випуск 18-ти/.

5.На 01.10.1992 г. е назначен, като инструктор на дежурна смяна “В” в Районна служба противопожарна охрана гр.В.Търново.

6.На 18.01.1995 г. е назначен, като инспектор “Държавен противопожарен контрол” – на І-ви участък.

7.На 05.07.1995 г. е произведен в чин “старши лейтенант”.

8.През 1999 г. е назначен на длъжност Началник на група “Държавен противопожарен контрол” и е произведен в чин “капитан”.

9.През 2002 г. е назначен на длъжност Началник на Районна служба “Пожарна и аварийна безопасност” гр.Полски Тръмбеш и е произведен в чин “майор”.

10.На 15.07.2004 г. е назначен на длъжност Началник на Районна служба “Пожарна и аварийна безопасност” гр.Велико Търново.

11.През 2006 г. е произведен в ранг главен инспектор.

12.Пенсионер е от 27.09.2009 г.

Образования:

-инж. Пожарна техника и безопасност и инж.ВиК от Висш институт на МВР.

-магистратура “Журналистика и кореспонденция, средства за масово осведомяване” от Софийски университет “Св.Климент Охридски”.

-магистратура “Финанси” от Великотърновски университет “Св.св.Кирил и Методий” гр.В.Търново.

През 2005 г. е награден от главен секретар на МВР с “Обявяване на благодарност” във връзка с пожар в цистерна с газ-пропан-бутан в прохода на Републиката около Килифаревски манастир.

През 2006 г. е награден от министъра на МВР с “Обявяване на благодарност” за празника на МВР във връзка с големите горски пожари.

През 2009 г. е награден с почетен знак при пенсиониране, поради многото ликвидирани произшествия през кариерата си. Едни от тях са: затрупаните строители през март 2008 г. на ул.Зеленка гр. Велико Търново, върхов горски пожар през юли 2007 г. на с.Арбанаси, пожар в старата част на града – къща на ул.Гурко гр. В. Търново и много други.


Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.