Подполковник Лъчезар Бакалов

 

image001

1. Роден на 21. 03. 1947 г. в гр. Сандански.

2. От 1965 г. до 1970 г. е студент във ВХТИ “Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас.

3. От 1970 г. до 1972 г. е войник в казарма гр. Враца и гр. София.

4. От 1972 г. до 1984 г. работи в “Момина крепост” гр. В. Търново, като технолог, началник цех и началник база развитие и внедряване.

5. На 01.02.1984 г. е назначен в отдел ПО гр. В. Търново на длъжност зам. началник отделение-старши лейтенант.

6. От 1984 г. до 1985 г. завършва 6-месечен курс във факултет Противопожарна охрана на Висша Специална Школа “Георги Димитров” гр. София.

7. През 1985 г. е назначен на длъжност начлник отделение – политико възпитателна работа.

8. През 1988 г. е произведен в чин капитан.

9. През 1989 г. е назначен на длъжност зам. началник Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност в РПС – В. Търново.

10. През 1993 г. е произведен в чин майор.

11. През 1994 г. е назначен на длъжност началник група Държавен противопожарен контрол в Регионално звено Пожарна и аварийна безопасност гр. В. Търново.

12. През 1998 г. е произведен в чин подполковник.

13. През 2002 г. е назначен на длъжност началник на група Държавен противопожарен контрол в Районна служба Пожарна и аварийна безопасност.

14. През 2006 г. е произведен в ранг главен инспектор.

15. Пенсионер е от 2007 г.

Награден е с почетен знак при пенсиониране.


Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.