Майор Димитър Николов

Майор Димитър Христов Николов

1.Роден на 24.05.1948г. в с. Кесарево.

2.На 01.08.1970г. постъпва в Районна служба Противопожарна охрана гр.В.Търново, като пожарникар – сержант.

3.От октомври 1970г. до юли 1972г. завършва двугодишен курс за подготовка на офицери в Държавно противопожарно училище гр.София.

4.Произведен е в чин лейтенант, т.к. е бил отличник на курса. Започва работа, като Началник на Дежурна смяна.

5.През 1975г. е произведен в чин старши лейтенант.

6.През 1979г. е произведен в чин капитан и е награден със значка отличник на МВР.

7.През 1984г. е произведен в чин майор.

8.През 1995г. защитава класна специалност “Майстор” ръководител на пожарогасенето.

9.През 1997г. е назначен на длъжност старши инспектор Пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност в Регионално звено Пожарна и аварийна безопасност гр.В.Търново.

10.През 1999г. става на І-во място пожарникар на годината.

11.През 2000г. е награден с почетен знак.

12.Пенсионер е от 2002 г.

ЗА СЕБЕ СИ РАЗКАЗВА

През годините,служителите и ръководните кадри на

РСПБЗН В.Търново са попадали в много на брой и различни по степен на сложност ситуации. Без да имам претенции за изчерпателност и детайлност по долу ще изложа част от произшествията, които дори и след години са се запазили, като траен спомен в моето съзнание поради тяхната сложност и специфика на ръководене на действията за отстраняването им.

1.Взрив в района на каменната кариера с.Шереметя, при който беше извършена евакуация на седем тежко пострадали.

2.Пожар в склад за шпули на фабрика „В.Мавриков”.

3.Ликвидиране на авария от теч на амоняк в амонячната инсталация на „Родопа” В.Търново.

4.Пожар в лакозаливен цех на мебелен завод „Победа”В.Търново.

5.Пожар в цех за фурнир на дървообработващ завод „Д.Благоев”.

6.Пожар с последвала експлозия в сушилнята на цех ПДЧ на завод „Д.Благоев” при която загива един от работниците.

7.Пожар в дерайлирали ЖП цистерни с ЛЗТ в района на с.Бутово.

8.Пожар в Дом ”Майка и дете” гр.Дебелец при който е извършена евакуация на всички деца и обслужващ персонал и предвид бързо развиващата се и усложнена обстановка бяха положени неимоверни усилия от страна на всички нас, за да не се допусне да има пострадали.

9.Пожар в жилищен дом (къща) на ул.”Опълченска”, при който буквално от огъня бяха спасени две малки деца.

10.Пожар в корпус 3 на Старото военно училище в ликвидирането на който дни наред беше ангажиран целия личен състав на службата.

11.Пожар в стъкларски цех на ул.”К.Гайтанджията”

12.Пожар в сушилно отделение на „РОДОПА”

13.Пожар в дървени ракли на База за държавен резерв с.Ресен.

14.Пожар в приземни помещения на хотел „Янтра”.

15.Пожар с последвали няколко локални експлозии в таванската част на мебелен завод „Победа”.

16.Пожар в цех Инструментален на завод „Тотю Саралиев” гр.Килифарево.

17.Пожар в битомохранилище на кариерата в с.Шереметя.

БЛАГОДАРНОСТ И ПОСЛАНИЕ КЪМ КОЛЕГИТЕ

Сигурно много от колегите, като мен пазят спомени за усилията и борбата, която сме водили през годините и тук е мястото да подчертая, че всяко произшествие само по себе си е сложно и непредвидимо и излага на риск служителите. Горе изброените произшествия са само малка част от многобройните сложни ситуации, в които сме попадали през годините. Тук е мястото да благодаря на всички колеги, които са работили под мое ръководство и са проявявали изключителен професионализъм, защото един ръководител се утвърждава и реализира и благодарение на своя екип. Дисциплинираността, професионализма и сплотения екип, както и способността да ръководиш служителите така, че след произшествието всички да се върнат живи и здрави – това е било за мен мерилото за успех, като офицер с дългогодишен стаж.


Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.