подполковник Златен Маринов

zlaten marinov


1. Роден на 20.02.1950 г. в гр. Варна

2. От м.май 1986 г. до м.май 1989 г. е изпълнявал длъжността началник на отдел противопожарна охрана на В. Търновски окръг.

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.