Бюлетин 21.11.2023 г

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПБЗН ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 

БЮЛЕТИН

за възникналите произшествия по направление на “ПБЗН”

за времето от 06:00 часа на 20.11.2023 г. до 06:00 часа на 21.11.2023 г.

 

I. Затворени и ограничени пътни участъци от I, II, III-ти клас и общинските пътни мрежи:

ОПУ-В. Търново:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-504: Движението за товарни автомобили с обща маса над 12 тпо път III-504 Самоводене – Обединение – Алеково в участъка от км 26+000 до км 36+850 от с. Обединение до с. Масларево е ограничено поради лошо експлоатационно състояние на мостово съоръжение при км 36+049. Движението се регулира с пътни знаци.

Обходен маршрут: Обединение– П. Тръмбеш – Пейчиново – Масларево и обратно. Срок до 31.12.2023 г.;

Път ІІІ-514: Движението по път ІІІ-514 Горна Оряховица – Велико Търново от км 43+860 до км 48+680 е ограничено за МПС над 3,5 т поради недостатъчен габарит на пътя и силно пресечен терен. Пропускат се само леки автомобили, пътнически бусове с до 8+1 места и лекотоварни автомобили с обща маса до 3,5 т.

Обходен маршрут за тежкотоварните автомобили:

от Г. Оряховица към В. Търново: път II-53 Г. Оряховица – Лясковец – Лясковски кантон, по път I-4 Лясковски кантон – В. Търново;

- от В. Търново към Г. Оряховица: път I-4 В. Търново – Лясковски кантон, по път II-53 Лясковски кантон – Лясковец – Г. Оряховица. Срок до 31.12.2023 г.;

Път III-551: Движението по път ІІІ-551 Дебелец – Средни колиби – Елена е ограничено за МПС над 10 т поради намален габарит на пътното тяло.

Обходен маршрут: Дебелец – В. Търново – Лясковски кантон – Миндя – Елена и обратно. Срок до 31.12.2023 г.;

Път ІІІ-4073: Движението по път ІІІ-4073 Царски извор – Драганово в участъка от км 0+000 до км 5+513 е ограничено в двете посоки за всички МПС поради свлачище на пътното платно.

Обходен маршрут: път ІІІ-407 Царски извор – Сушица, по път ІІІ-514 Сушица – Драганово и обратно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2023 г.;

Път III-4082: Движението по път ІІІ-4082 Чешма – Кесарево от км 31+960 до км 36+890 е ограничено за МПС над 3,5 тпоради намален габарит на пътното тяло.

Обходен маршрут: Чешма – Сливовица – Горско Ново село – Джулюница – Кесарево.Срок до 31.12.2023 г.;

Път III-5502: Движението по пътIII-5502 Килифарево – Ялово от км 0+000 до км 3+200 се ограничава за МПС над 12 тпоради недостатъчна носимоспособност на пътната настилка. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 31.12.2023 г.;

Път ІII-4004: Движението по път III-4004 Джулюница – Златарица – /II-53/ в участъка от км 16+830 до км 17+250 в урбанизираната територия на гр. Златарица е ограничено поради извършване на СМР по подмяна на водопроводна и канализационна мрежа.

Обходен маршрут: по ул. Божур, ул. Черни връх, ул. Роза, ул. Оборище и обратно. Срок до 30.11.2023 г.

Ремонтни дейности:

Път ІII-407: Движение в една лента на определени участъци по път III-407 Стражица – Полски Тръмбеш –Свищов в участъка от км 66+000 до км 99+308 от гр. Полски Тръмбеш до с. Царевец поради изпълнение на дейности по частичен ремонт на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци и сигналисти. Срок до 21.11.2023 г.;

1. Откъснати населени места:

            а) частично – няма;

            б) пълно – няма;

            в) потребност от евакуация на хронично болни, родилки и др. – няма;

            г) потребност от снабдяване с хляб и стоки от първа необходимост – няма.

2. Населени места с прекъснато електрозахранване:

            а) частично – няма;

            б) пълно – няма.

3. Населени места без водоснабдяване:

            а) частично, с воден режим:

–  Общ. В. Търново, с. Ресен –  16 часа от денонощието  без водоподаване

–  Общ. Павликени –   с. Долна Липница,  с. Върбовка , с. Димча , с. Недан , с. Лесичери, с. Батак, с. Сломер, с. Караисен , с. Горна Липница , с. Патреш.

–  Общ. Стражица – с. Теменуга , с. Водно , с. Железарци.

       - Общ. Горна Оряховица – с. Драганово, с. Паисий и с. Стрелец.

б) пълно:  

–  Общ. Свищов- с. Овча могила, с. Червена, с. Александрово и с. Горна студена.

От 17.07. 2023г. със Заповед № 866-РД-01-03/17.07.2023 на кмета на Общ. Свищов е

обявено бедствено положение на територията на с. Овча могила за неопределено време.

4. Населени места без телефонни връзки:

а) частично: няма;

б) пълно: няма.

5. Състояние на системите за оповестяване и информация – нормално

6. РАДИАЦИОНЕН ФОН – средно 0,17 µSv/h.

 

II. ПО – ХАРАКТЕРНИ СЛУЧАИ:

 

      1. На 20.11.2023 г. в 06:09 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от РЦ 112 за РСПБЗН Свищов за пожар .

Обект: МПС Ситроен Евижън

Адрес: с. Алеково , ул.“ 14-та “

Причина: в процес на установяване

Унищожено : лек автомобил – 1бр., покривна конструкция – 10 кв.м

Спасено :сгради – 1бр.

Произшествието е ликвидирано от РСПБЗН Свищов  с 1ПА и 3 служители. За изясняване причината за пожара е извикана ОСГ от РУ Свищов.

      2. На 20.11.2023 г. в 18:00 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от РЦ 112 за РСПБЗН Полски Тръмбеш  за пожар без материални загуби .

Обект: суха трева

Адрес: землище на с. Обединение

Причина: небрежност при боравене с открит огън

Спасено: дървета – 5бр.

Произшествието е ликвидирано от РСПБЗН Полски Тръмбеш  с 1ПА и 3 служители.

     3. На 20.11.2023 г. в 20:27 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от РЦ 112 за РСПБЗН Велико Търново за пожар .

Обект: апартамент

Адрес: гр. Велико Търново , ул.“ Иларион Драгостинов “

Причина: техническа неизправност / в кухненски аспиратор /

Унищожено : мебели – 1бр., опушени стени – 10 кв.м ,бяла техника – 2бр.

Спасено : апартамент – 1бр.

Произшествието е ликвидирано от РСПБЗН Велико Търново  с 2 ПА и 6 служители.

III. ПОСТРАДАЛИ СЛУЖИТЕЛИ И ПРОИЗШЕСТВИЯ СЪС СПАСИТЕЛНА ТЕХНИКА: НЯМА.

 

IV. ПОЛУЧЕНИ СИГНАЛИ, ПРЕДАДЕНИ НА ДРУГО ВЕДОМСТВО: НЯМА.

 

 

 

 

Дата: 21.11.2023 г.     

гр. Велико Търново

ИНСПЕКТОР В ГРУПА „ОЦ”

КЪМ СЕКТОР „ПГСД“

ИНСПЕКТОР :

                 / КИРИЛ АНГЕЛОВ /

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.