Подполковник Николай Енчев

Image001 

1. Роден на 21.02.1948 г.

2. Завършва гимназия в гр. Горна Оряховица през 1966 г.

3. През септември 1969 г. постъпва във Висша Специална Школа – МВР в София.

4. През 1971 г. е произведен в чин мл. лейтенант и е назначен като инспектор в Завод за телевизори и радиоприемници гр. В. Търново.

5. От 1971 г. до 1978 г. обслужва и други обекти, като инспектор в гр. В. Търново.

6. През 1973 г. е произведен в чин лейтенант.

7. През 1976 г. е произведен в чин старши лейтенант.

8. През 1978 г. се прехвърля инспектор в РПС – гр. Горна Оряховица и в последствие става старши инспектор.

9. През 1980 г. е произведен в чин капитан.

10. През 1985 г. е произведен в чин майор.

11. През 1990 г. е произведен в чин подполковник и е назначен за Началник на обектна служба във военен завод Аркус АД гр. Лясковец.

12. Пенсионер е от юни 2000г.

Награден е с “Обявяване на благодарност” през 1980 г. от министъра на вътрешните работи.

Награден е с “Обявяване на благодарност” през 1988 г. от министъра на вътрешните работи.

Разказва как не разрешил на Директора на Завод за телевизори и радиоприемници гр. В. Търново - Димо Йончев извършване на огневи работи в склад готова продукция. След пристигане на полк. Стоянов на място се вземат необходимите мерки в полза на Пожарната.


Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.