Подполковник Георги Георгиев

О.р. Подполковник инж. Георги Борисов Георгиев

image001

1.Роден на 14.11.1934 г. в с.Русаля.

2.През 1953г. завършва строителния техникум в гр.В.Търново – специалност “геодезист – земемер”.

3.От 1953г. до 1955г. работи, като “техник” в околийски съвет в гр.Дряново.

4.От 1955г. до 1957г. отбива военна служба в гр.Елхово и гр.София-в проектанска организация на военните.

5.От 1957г. до 1958г. работи отново, като “техник” в околийски съвет в гр.Дряново.

6.От 1958г. до 1959г. работи в окръжен съвет Велико Търново – техник по подържане плановете на населените места.

7.От 1959г. до 1966г. завършва висше образование в Инженерно строителен институт в гр.София – специалност “Хидроинженер”.

8.От 1966г. до 1971г. работи във ВОДПРОЕКТ гр.В.Търново, като ръководител на група за проектиране на хидросъоръжения.

9.На 01.04.1971г. е назначен на длъжност Началник на отделение “Противопожарни строително-технически норми” към отдел “противопожарна охрана” на Окръжно управление на МВР и му е присъдено звание “старши лейтенант”.

10.През 1975г. е произведен в чин “капитан”.

11.През 1980г. е произведен в чин “майор”.

12.През 1982г. е преназначен, от началник отделение ПСТН, като старши инспектор.

13.През 1985г. е произведен в чин “подполковник”.

14.През 1989г. е назначен за Началник на обектна противопожарна охрана при текстилно предприятие “Васил Мавриков” гр.В.Търново.

15.Пенсионер е от 1990г.

Разказва, че е инициатор и автор на проектите на двете изградени противопожарни служби в гр.Полски Тръмбеш и гр.Елена, както и разширението на РПС – В.Търново – шестте гаражни клетки, проекта за надстройка на опорния пункт и оформянето двора на РПС.

Разказва, че е изиграл решаваща роля в комисията при решението за ситуиране на Топлофикация, т.к. е направил роза на ветровете и е доказал, че ще опушва населената част на града.

Имало е предложение Южен пътен възел да се построи на мястото на Арбанаси АД гр.В.Търново, но той дава предложение да се направи корекция на реката и да не се налага взривяване и унищожаване на кечаната фабрика.

Разказва за пожар в “Масив”, след който в лакозаливното помещение е изгоряла собствената му поръчана ламперия.


Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.