Подполковник Илия Василев

image001 

1.Роден на 25.07.1934г.

2.На 01.05.1958г. започва работа, като сержант в жп управление в гр.Горна Оряховица с Началник полковник Захари Мишев.

3.На 04.02.1959г. започва да учи в Държавното противопожарно училище в гр.София – Х-ти извънреден випуск.

4.На 01.01.1960г. е произведен в чин лейтенант и е назначен за Началник на противопожарна служба в гр.Дряново.

5.През 1963г. е произведен в чин старши лейтенант.

6.На 01.06.1966г. започва в районна противопожарна охрана гр.В.Търново, като началник на дежурна смяна при режим 24-часа дежурство и 24-часа почивка.

7.През 1967г. е произведен в чин капитан.

8.През 1968г. започва да работи, като профилактик.

9.През 1972г. е произведен в чин майор.

10.От 1975г. до 1977г. работи, като началник на дежурна смяна.

11.През 1977г. е произведен в чин подполковник и става старши инспектор.

12.Пенсионер е от 1988г.

Разказва, че е син на доброволец от противопожарната служба на ул.”Караминков” – гр.В.Търново, който е служил от 1927г. до 1928 г. 


Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.