Полковник Георги Велев

image002

1.Роден на 04.07.1940г. в гр.Долна Оряховица

2.От 1966г. до 1968г. завършва първия 2-годишен курс за подготовка на офицери.

Завършил е трети по успех и е произведен в чин старши лейтенант – има подарен фотоапарат за завършването си.

3.През 1968г. започва работа в Районна противопожарна охрана /РПО/ В.Търново, като инспектор.

4.През 1972г. е произведен в чин капитан.

5.През 1973г. става старши инспектор и е назначен в отдел ПО – по линия на пропаганда и работа с обществеността.

6.През 1975г. на 15 март е назначен за Началник Районна противопожарна охрана – В.Търново.

7.През 1977г. е произведен в чин майор и е изпратен на 4-месечен курс за преподготовка в Ленинград – Русия.

8.През 1982 е произведен в чин подполковник.

9.През 1987г. е произведен в чин полковник.

10.През 1989г. е назначен за Началник на обектна служба в Комбинат за радио-телевизионна апаратура гр.В.Търново.

11.През 1990г. е назначен за Началник на обектна служба в Завод “Васил Мавриков” гр.В.Търново.

12.Пенсионер е от 1992г.

Разказва за пожар в Завод за мебели “Победа” гр.В.Търново. През лятото на 1988г. събота в 16:00 часа се запалва навес за лакове и разредители. Причината е била детска игра с огън. На пожара присъства лично Генерал Радул Минчев – Началник на окръжно управление на МВР в гр.В.Търново.


Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.