Подполковник Иван Панайотов

 

ivan panajotov


ДА БЪДЕШ СКРОМЕН, НО ПОЛЕЗЕН

Иван Тодоров Панайотов е роден на 17.09.1930 г в с. Полски Сеновец, В. Търновски регион. Основното си образование завършва в родното си село през 1944 г, а гимназия в гр. Полски Тръмбеш. През 1949г отбива военната си служба в инженерен полк в гр. Марица, откъдето е изпратен на едногодишен офицерски курс в НВУ „В. Левски“, гр. София. Завършва курса през 1951г с отличие и служи в армията до 1958 г. като стига до офицерско звание капитан. През 1959 г завършва Държавното противопожарно училище в гр. София.

В РСПО гр. Велико Търново работи като началник на дежурна смяна, инспектор, старши инспектор и заместник-началник. Тих и скромен, винаги отзивчив към проблемите на службата и  колегите си. Човек, на когото винаги може да се разчита. По време на дългодичната си служба не еднократно е награждаван за добра работа.

На 27.06.1986 г. при извършване на профилактични проверки в гр. В. Търново, подполковник Панайотов е пометен на пешеходна пътека пред Общинския съвет от движещ се с превишена скорост и неспазващ предимство водач на МПС.
Нелепата смърт отнема един добър служител и колега от състава на РСПО в гр. В. Търново, но неговата памет ще остане завинаги.

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.