Подполковник Георги Калчев

image001

 

1.Роден на 06.05.1932г. в гр.В.Търново

2.От 1950г. до 1952г. е курсант в Народно Военно Тилово Училище гр.Русе.

3.През 1952г. е произведен в чин младши лейтенант и е разпределен в с.Подкова.

4.До 1958г. служи и в гр.Самоков, гр.София и гр.Пловдив.

5.През 1958г. съкращават батальона му и му е даден шанс ако иска да учи в Държавното противопожарно училище на МВР - гр.София.

6.През 1959г. е разпределен в Противопожарна охрана В.Търново, като Началник на смяна – старши лейтенант.

7.През 1965г. е произведен в чин капитан и започва да работи, като профилактик.

8.През 1970г. е произведен в чин майор.

9.През 1975г. е назначен на длъжност старши инспектор.

10.През 1975г. есента е назначен за Началник на обектна противопожарна охрана във вагонен завод на БДЖ гр.Дряново.

11.През 1980г. е произведен в чин подполковник.

12.Пенсионер е от 1990г.

Разказва, че по негово време се служило 24 часа дежурство на 24 часа почивка и отново.

Разказва как разликата в заплатите от инспектор до старши инспектор е била 2 лева.


Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.