Подполковник Петър Султанов

image001

1. Роден на 12.07.1930 г. в с. Благоево окръг Великотърновски.

2. Завършва школа за запасни офицери, работи две години като ротен командир и се уволнява от армията по собственно желание.

3. От 1955 г. до 1956 г. завършва висшия отдел на Държавното противопожарно училище в гр. София.

4. От 1956 г. до 1958 г. е назначен за околийски подначалник в противопожарна охрана гр. Попово, окръг Търговище.

5. През 1958 г. е назначен като инспектор «противопожарна охрана и материално техническо снабдяване» в окръжна противопожарна служба в гр. В. Търново.

6. През 1964 г. е назначен за Началник на обектна  противопожарна служба във военен завод Машиностроителен комбинат «Енчо Стайков» гр. Лясковец.

7. Пенсионер е от 1986 г. , като подполковник.

Награждаван е с ордени и медали както следва:

-10 години вярна служба

-15 години вярна служба

-20 години вярна служба

-юбилеен медал 25 години МВР

-30 години МВР

-40 години от победата на хитлерофашизма

-за заслуги за сигурността и обществения ред

Занимавал се е и с художественна самодейност и има медал от VІ-ти републикански фестивал на художествената самодейност.

В гр. Попово е организирал агитки на художествената самодейност.


Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.