„Седмица на пожарната безопасност“ от 11-ти до 17-ти септември 2023 г.

От 11 до 17 септември 2023 г. предстои традиционното провеждане на  „Седмица на пожарната безопасност”, както и честването на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР – 14 септември. Целта на традиционната тематична „Седмица на пожарната безопасност” е да се повиши информираността на населението в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, както и популяризиране на всички дейности, осъществявани от ГДПБЗН – МВР.poster2022fsw

В програмата на РДПБЗН – Велико Търново са включени разнообразни събития, свързани с пожарната безопасност и професионалния празник на огнеборците. Ще се проведат дни на отворени врати (обособени приемни) в районните служби и открити телефонни линии. Организирани са  проиграване на учебна евакуация и демонстрации на пожарогасителна и аварийно спасителна техника в детски градини в общините от областта.

 

Предвидени за провеждане от  РДПБЗН Велико Търново дейности

по повод „Седмица на пожарната безопасност” от 11-ти до 17-ти септември 2023 година

№ по ред

Дейности

Място

Дата, час, период

 

РДПБЗН Велико Търново

   

1.             

Организиране на приемна за граждани и откриване на отворени телефонни линии за връзка със служители на РСПБЗН по въпроси, свързани с пожарната безопасност.

РДПБЗН гр. В. Търново ул.„Н. Габровски“ №27, тел.: 062/662 123 и 062/662 538

11 - 17.09.2023 г.

09:00 - 17:00 ч

2.             

Публикуване на информация за мероприятията, които ще се проведат в област В. Търново по повод Седмицата на пожарната безопасност, в периода 11-17 септември 2023 г., в информационния сайт на РДПБЗН В. Търново.

Информационен сайт на РДПБЗН В. Търново,

ел. адрес: www.pojarna-vt.eu

11 - 17.09.2023 г.

 

РСПБЗН Велико Търново

   

3.             

Провеждане на Ден на отворените врати – осигуряване на възможност за посещение на сградата на РСПБЗН гр. В. Търново от граждани и показване на нова пожарна техника, пожаротехнически съоръжения и организацията на работа при излизане на пожар.

РСПБЗН

11 - 17.09.2023 г.

4.             

Организиране на приемна за граждани по въпроси на ПБ на територията на община Велико Търново. Разгласяване на телефон 062/662137 за връзка със служител на РСПБЗН гр. В. Търново.

РДПБЗН гр. В. Търново ул.„Н. Габровски“ №27

стая №1 ДПК 1ви етаж

11 - 17.09.2023 г.

5.             

Демонстрация с противопожарна техника на РСПБЗН В. Търново.

С. Балван

ДЯ „Пролет“

„Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи“, гр. В. Търново

Парк Дружба

11.09.2023 г.

12.09.2023 г.

13.09.2023 г.

 

РСПБЗН Горна Оряховица

   

6.             

Обявяване на „Ден на отворените врати” в РСПБЗН гр. Г. Оряховица с възможност за демонстрации на пожарна техника и разясняване на мерките за ПБЗН.

РС ПБЗН

13 и 14.09.2023 г

7.             

Организиране на приемна за граждани в РСПБЗН  Горна Оряховица. Телефон за контакти 0618 6 00 64.

РСПБЗН, гр. Г. Оряховица, ул.“Стоил Войвода“ № 3

11 - 12.09.2023 г.  09.30 - 12.00 ч.

8.             

Проиграване на учебна евакуация и демонстрация на пожарна техника с участието на доброволци от доброволното формирование.

ДГ „Здравец“, ДГ „Щастливо детство“ и ДГ „Ален мак“ гр. Г. Оряховица

12,13 и 15.09.2023г

от 10:00 ч.

 

РСПБЗН Свищов

   

9.             

Провеждане на дни на отворени врати в РСПБЗН Свищов

Сграда на РСПБЗН Свищов

13-15.09.2023 г.

от 10:00 до 12:00 ч

10.          

Провеждане на среща с децата от детските градини в гр. Свищов по график, след съгласуване с ръководството на Община Свищов.

Дворове на ДГ в  гр. Свищов

11 - 15.09.2023 г

От 10,00 до 11,00 ч

11.          

РСПБЗН Полски Тръмбеш

   

12.          

Провеждане на ден на отворените врати в РСПБЗН Полски Тръмбеш, извършване на демонстрации с пожарна техника, учебна евакуация и запознаване на теми свързани с ПБЗН на деца от ДГ “Детски свят” П. Тръмбеш и ДГ „Първи юни“ с. Раданово.

ДГ“Детски свят” П. Тръмбеш

ДГ „Първи юни“ с. Раданово

13.09.2023 г. 

от 10.30 ч.

15.09.2023 г.

 от 10.30 ч.

13.          

Организиране на отворени телефонни линии на РСПБЗН П. Тръмбеш.

06141/6848–н-к РСПБЗН

06141/5045–дежурен РСПБЗН

РСПБЗН П. Тръмбеш, ул. ”Ал. Стамболийски” № 15

11-15.09.2023 г. от 09.00 ч. до 12.00 ч

 

РСПБЗН Павликени

   

14.          

Ден на отворените врати.

Ще бъдат разяснявани мерките за пожарна безопасност и защита при бедствия.

РСПБЗН гр. Павликени,

ул. „Ф. Тотю”  № 4

11 - 17.09.2023 г.

от 09:30 до 11:30 ч

15.          

 Демонстрация пред обществото на тактико – технически способности на силите и средствата за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

Ул. „Ф. Тотю”  № 4 РСПБЗН гр. Павликени

13.09.2023 г.

от 10:00 ч.

 

РСПБЗН Елена

   

16.          

Провеждане на ден на отворените врати

РСПБЗН

Елена, ул.“Кокиче”№ 1

от 09.30-12.00 ч.  на 14.09.2023 г.

17.          

Организиране на приемни с открити телефони за връзка с граждани:

06151/6421

GSM 0887000642

диспечерна на РСПБЗН

Елена, ул.“Кокиче”№ 1

от 10.00-12.00 ч.    11 - 15.09.2023 г.

18.          

Демонстративно представяне на пожарен автомобил

ЦДГ “Радост” гр. Елена ул. “Ив. Момчилов”   № 94

10.00 ч. на 13.09.2023 г.

 

РСПБЗН Стражица

   

19.          

Провеждане на ден на отворени врати за граждани

РСПБЗН Стражица

14.09.2023 г.

20.          

Организиране на приемни с открити телефони за граждани

РСПБЗН Стражица

11-17.09.2023 г.

21.          

Демонстрация на пожарна техника

ОДЗ „Ангел Каралийчев“

ЦДГ „Сава Цонев“

ЦДГ „Гинка Маркова“ с. Камен

11.09.2023 г. 12.09.2023 г.

13.09.2023 г.

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.