Полковник Стоян Стоянов

image001

1.Роден на 06.12.1930 г.

2. На 01.10.1950 г. постъпва курсант в Народна школа за запасни офицери “Христо Ботев” гр.В.Търново – V-та рота ІІІ-ти взвод.

3. На 09.09.1951 г. започва, като командир на взвод в поделение 65210 в гр.Ямбол – кадрови батальон.

4. На 01.05.1955 г. е назначен за командир на зенитен взвод в гр.Разград в лагер хижа “Родни балкани” гр.Сталин/Варна/.

5. На 01.12.1955 г. е съкратен от Българската народна армия.

6. На 20.02.1956 г. е назначен за зам. Началник и началник на Околийска/районна/ противопожарна служба Велико Търново.

7.От 01.09.1957 г. до 01.08.1958 г. завършва висшия отдел на Държавно противопожарно училище гр.София.

8. На 01.10.1958 г. е назначен старши инспектор в отделение “пожарна охрана” към отдел “пожарна охрана” на МВР В.Търново.

9. На 13.04.1966 г. е назначен за зам. Началник на отдел “пожарна охрана” на МВР В.Търново.

10. През 1968 г. от 01 март до 27 юли завършва Висша школа на Министерството на охраната и обществения порядък в СССР гр.Москва за усъвършенстване на началническия състав.

11. На 16.05.1969 г. е назначен за началник на отдел “пожарна охрана” при Окръжно управление на МВР В.Търново.

12. Пенсионер от 07.03.1986 г.


Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.