Благотоворителна кампания за деца в неравностойно положение в община Горна Оряховица

На комисия в състав: 1. Главен инспектор Георги Тодоров - началник на РСПБЗН Горна Оряховица, Владимир Врангов - местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Горна Оряховица и Деница Иванова -Александрова - уредник на ХГ "Недялко Каранешев", се събра в художествената галерия за установяване на паричната сума в дарителската кутия. След отваряне на кутията се установи сумата от 487 лв., която ще бъде дарена на деца в неравностойно положение в община Горна Оряховица.1
РСПБЗН Горна Оряховица и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
благодарят на всички, които допринесоха за благотворителната кауза!

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.