Бюлетин 25.06.2022 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПБЗН ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

БЮЛЕТИН

за възникналите произшествия по направление на “ПБЗН”

за времето от 06:00 часа на 24.06.2022 г. до 06:00 часа на 25.06.2022 г.

 

1.Затворени и ограничени пътни участъци от I, II, III-ти клас и общинските пътни мрежи:

ОПУ-В. Търново:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-407: Движението по път ІІІ-407 Лозен – Полски Тръмбеш от км 36+330 до км 63+180 е ограничено за движението на МПС с обща маса над 3,5 т. поради намален габарит на пътното тяло и намалена носимоспособност на мостово съоръжение при с. Каранци.

Обходен маршрут: Лозен – Драганово – Янтра – Поликраище – Полски Тръмбеш. Срок до 30.06.2022 г.;

Път III-407: Движението по път III-407 в участъка с. Каранци – гр. Полски Тръмбеш от км 60+719 до км 60+866 е ограничено поради извършване на ремонт на мостово съоръжение при км 60+792 в близост до с. Каранци. Движението се регулира с пътни знаци.

Обходен маршрут: Каранци – Орловец – Виноград – Лозен – Сушица – Драганово – Янтра – Поликраище – Куцина – Петко Каравелово – Раданово – П. Тръмбеш и обратно. Срок до 30.06.2022 г.

Път ІII-504: Ограничено е движението по път ІII-504 от с. Обединение до с. Масларево от км 26+114 до км 36+848 поради превантивен ремонт. Движението се регулира от пътни знаци. Обходен маршрут:

  • В посока с. Обединение - с. Масларево: по път III-502 Обединение - Полски Тръмбеш, по път III-407 Полски Тръмбеш – пътен възел Страхилово, по път I-3 пътен възел Страхилово - Масларево;
  • В посока с. Масларево - с. Обединение: по път I-3 Масларево - пътен възел Страхилово, по път III-407 - пътен възел Страхилово - Полски Тръмбеш, по път III-502 Полски Тръмбеш – Обединение. Срок до 30.06.2022 г.

Път ІІІ-514: Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили по път ІІІ-514 „Горна Оряховица – Велико Търново”, в участъка от км 43+860 до км 48+680 поради недостатъчен габарит на пътя и силно пресечен терен. Пропускат се само леки автомобили, пътнически бусове с до 8+1 места и лекотоварни автомобили с обща маса до 3,5 т. Обходен маршрут за тежкотоварните автомобили:

-от Г. Оряховица към В.Търново: по път II-53 Г. Оряховица-Лясковец - Лясковски кантон, по път I-4 Лясковски кантон-В.Търново;

-от В.Търново към Г. Оряховица: по път I-4 В.Търново - Лясковски кантон, по път II-53 Лясковски кантон-Лясковец-Г. Оряховица.

Краен срок на въведената ВОД - до 31.08.2022 г.

Път ІІІ-551: Ограничено е движението на товарни автомобили с обща маса над 10 тона по път ІІІ-551 „Дебелец - Средни колиби - Елена” поради лошо експлоатационно състояние с цел повишаване безопасността на движението. Обходен маршрут: По път І-5 Дебелец - В.Търново, по път І-4 В.Търново - Лясковски кантон, по път ІІ-53 Мерданя - Златарица - Златаришки кантон - Елена и обратно. Срок до 31.08.2022 г.

Път ІІІ-4073: Ограничено е движението по път ІІІ-4073 „Царски извор - Драганово”, в участъка от км 0+000 до км 5+513 поради свлачище. Обходен маршрут: По път ІІІ-407 Царски извор - Сушица, по път ІІІ-514 Сушица - Драганово и обратно. Краен срок до 31.08.2022 г.

Път ІІІ-4082: Ограничено е движението на товарни автомобил с обща маса над 3,5 тона по път ІІІ-4082 „Граница с област Търговище - Чешма - Кесарево - /път І-4/” в участъка от        км 31+960 до км 36+890 поради лошо експлоатационно състояние, с цел повишаване безопасността на движението. Обходен маршрут: По път VTR 1160 Чешма - Сливовица – Горско ново село, по път ІІІ-4004  Горско ново село - Джулюница, по път І-4 Джулюница - Кесарево и обратно. Срок до 31.08.2022 г.

Път ІІІ-5502: Движението по Път ІІІ-5502 Килифарево-Ялово от км. 0 +000 до км. 3 +200 се ограничава за МПС над 12 т. поради недостатъчна носимоспособност на пътната настилка, движението се регулира с пътни знаци. Срок до 31.08.2022 г.

Път VTR 2206: Движението на ППС в пътния участък между с. Красно Градище и с. Горско Калугерово се осъществява в едната лента с повишено внимание поради частично пропадане на пътното платно на 3,650 км след с. Красно Градище 3,320 км. преди  разклона за с. Бяла река.

Път VTR 1162: Златарица – Беброво. Поради частично пропадане на пътното платно в - км. 14 +000 и пропадане на водосток при км 17+700 е ограничено движението за МПС над 4 т. Пътя е проходим със стеснен габарит.

 

Ремонтни дейности:

Път II-52: Движението по път II-52 с. Вардим – гр. Свищов от км 42+200 до км 49+300 се осъществява в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира със светофарна уредба, пътни знаци, а при необходимост и от сигналисти. Срок до 31.08.2022 г.;

Път III-407: Движението по път III-407 Моравица – Стражица от км 2+500 до км 19+980 от се осъществява в една лента на определени участъци поради извършване на превантивен ремонт. Движението се регулира с пътни знаци, а при необходимост от сигналисти. Срок до 31.08.2022 г.

Път III-303: Движението по път III-303 Бутово – Михалци от км 19+260 до км 41+380 се осъществява в една лента на определени участъци поради извършване на частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Срок до 30.06.2022 г.

Път III-502: Движението по път III-502 Полски Тръмбеш – Горна Липница в участъка от км 0+000 до км 22+000 се осъществява в една лента на определени участъци поради извършване на превантивен ремонт. Движението се регулира с пътни знаци, а при необходимост от сигналисти. Срок до 31.08.2022 г.

Път III-552: Движението по път III-552 Вонеща вода – Белица от км 0+000 до км 5+000 от се осъществява в една лента на определени участъци поради извършване на превантивен ремонт. Движението се регулира с пътни знаци, а при необходимост от сигналисти. Срок до 31.08.2022 г.

Път ІІІ-662: Движението по път ІІІ-662 Твърдица – Елена от км 47+800 до км 48+000 се осъществява в една лента поради пропадане на пътното платно и образувало се свлачище. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.08.2022 г..

Път III-4004: Движението по път III-4004 Джулюница – Златарица от км 1+270 до км 16+432 се осъществява в една лента на определени участъци поради извършване на превантивен ремонт. Движението се регулира с пътни знаци, а при необходимост от сигналисти. Срок до 31.08.2022 г.

Гр. Велико Търново:

Затворен за движение е част от бул. „България“ поради подмяна на водопроводната мрежа, в участъка от пресечките с ул. „Тодор Балина“ и ул. „Елин Пелин“ до кръстовището с ул. „Беляковско шосе“. Затворена за движение е и пресечката с ул. „Ниш“. Ограниченията влизат в сила от 17.06.2022 год. до 17.07.2022 год. или до приключване на дейностите.

2. Откъснати населени места:

            а) частично – няма;

            б) пълно – няма;

            в) потребност от евакуация на хронично болни, родилки и др. – няма;

            г) потребност от снабдяване с хляб и стоки от първа необходимост – няма.

3. Населени места с прекъснато електрозахранване:

            а) частично – няма;

            б) пълно – няма.

4. Населени места без водоснабдяване:

            а) частично:

с воден режим

 –  Общ. В. Търново, с. Ресен – с водоподаване от 06.00 ч. до 10.00 ч. и

от 17.00 ч. до 22.00 ч.;

 –  Общ. Павликени – с. Лесичери, с. Долна Липница;

 –  Общ. Стражица – с. Теменуга.

б) пълно: няма.

5. Населени места без телефонни връзки:

            а) частично: няма;

            б) пълно: няма.

6. Състояние на системите за оповестяване и информация – нормално.

7. РАДИАЦИОНЕН ФОН – средно 0,17 µSv/h

 

II. ПО – ХАРАКТЕРНИ СЛУЧАИ:

 

     1.На 24.06.2022 г. в 12:55 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от

РЦ 112 за РСПБЗН Полски Тръмбеш за пожар.

Обект: овощни дървета и суха трева

Адрес: с. Павел , ул. „ 12-та “

Причина: небрежност при боравене с открит огън

Унищожено: овощни дървета – 20 бр.;

Спасено: сгради- 2 бр.;овощни дървета – 1 бр.;

Произшествието е ликвидирано от РСПБЗН Полски Тръмбеш с 1 ПА и 2 служители.

    2. На 24.06.2022 г. в 17:04 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от

РЦ 112 за РСПБЗН Свищов за пожар без материални загуби.

Обект: суха трева

Адрес: град Свищов ул.“Теодосий Търновски“

Причина: небрежност при боравене с открит огън

Спасено: сгради- 2 бр.,

Произшествието е ликвидирано от РСПБЗН Свищов с 1 ПА и 3 служители.

 

    3. На 24.06.2022 г. в 18:51 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от

РЦ 112 за РСПБЗН Павликени за пожар.

Обект: дървен материал

Адрес: село Лесичери ул.“11-та“

Причина: небрежност при боравене с открит огън

Унищожено: дървен материал – 10 м3;

Спасено: сгради- 2 бр.

Произшествието е ликвидирано от РСПБЗН Павликени с 2 ПА и 5 служители.

      4. На 24.06.2022 г. в 18:56 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от

РЦ 112 за РСПБЗН Павликени за пожар.

Обект: сграда

Адрес: гр. Павликени , ул. „Св. Св. Кирил и Методий“

Причина: небрежност при боравене с открит огън

Унищожено: дървена врата - 1 бр.; опушени стени – 5 м2

Спасено: сгради- 3 бр.

Произшествието е ликвидирано от РСПБЗН Павликени с 1 ПА и 3 служители.

      5. На 24.06.2022 г. в 22:23 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от

РЦ 112 за РСПБЗН Свищов за пожар без материални загуби.

Обект: суха трева

Адрес: град Свищов

Причина: небрежност при боравене с открит огън

Спасено: сгради- 1 бр.,

Произшествието е ликвидирано от РСПБЗН Свищов с 1 ПА и 3 служители.

 

III. ПОСТРАДАЛИ СЛУЖИТЕЛИ И ПРОИЗШЕСТВИЯ СЪС СПАСИТЕЛНА ТЕХНИКА: НЯМА.

 

IV. ПОЛУЧЕНИ СИГНАЛИ, ПРЕДАДЕНИ НА ДРУГО ВЕДОМСТВО: НЯМА.

 

 

 

 

Дата: 25.06.2022 г.     

гр. Велико Търново

НАЧАЛНИК ДС В ГРУПА „ОЦ”

КЪМ СЕКТОР „ПГСД“

МЛ.ЕКСПЕРТ :

             

             / ВАЛЕРИ ЧЕРНЕВ/

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.