Какъв ПП уред Ви трябва

Действия с пожаротехнически средства за първоначално гасене

klas pg

 

За да разберете какъв противопожарен уред Ви е необходим за вашият дом или обект, моля кликнете тук

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.