Действия с противопожарни уреди

Действия с пожаротехнически средства за първоначално гасене

klas pg

 

Пожарогасител с прах 6 кг

 1. Разкъсва се пломбата.
 2. Пожарогасителят се държи във вертикално положение.
 3. Изважда се предпазния шплент.
 4. Натиска се с длан върху пусковия лост.
 5. Праховата струя чрез маркуча се насочва малко над основата на пламъците.

Забележка: При гасене на ел.инсталации под напрежение трябва да се действа от разстояние не по-малко от 2,00 метра.


 

Пожарогасител воден 9 литра

 1. Разкъсва се пломбата.
 2. Пожарогасителят се държи във вертикално положение.
 3. Изважда се предпазния шплент.
 4. Натиска се с длан върху пусковия лост.
 5. Водната струя чрез струйничето се насочва към огнището на пожара.

Забележка: Да не се гасят с вода алкални, алкалоземни метали, натриев хидросулфат, електрически инсталации под напрежение. Стига се до фатални последици.


 

Пожарогасител водопенен 9 литра

 1. Разкъсва се пломбата.
 2. Пожарогасителят се държи във вертикално положение.
 3. Изважда се предпазния шплент.
 4. Натиска се с длан върху пусковия лост.
 5. Въздухно-механичната пенна струя чрез пеноструйничето се насочва към горящият обект.

Забележка: Предпазване от попадане на пяна върху очите.


 

Пожарогасител с въглероден двуокис СО2 5 кг.

 1. Отвива се вентилът с едната ръка (за по новите модели: разкъсва се пломбата, изважда се предпазния шплент, натиска се с длан върху пусковия лост)
 2. Пожарогасителят се държи във вертикално положение.
 3. Хваща се дръжката на снегообразувателя с другата ръка.
 4. Снегообразувателят се насочва встрани от горящия предмет, докато излезе въздуха от него и от бронирания шланг.
 5. След като започне да излиза СО2, струята чрез снегообразувателя се насочва към горящия обект.
 6. След загасяне на пожара вентилът се завива.

Забележка: Да не се пръска срещу човек – причинява изгаряния от ниската температура на СО2.


 

Вътрешен пожарен кран

 1. Отваря се вратичката на касетата
 2. Развива се маркучът от макарата.
 3. Изправя се линията от усуквания.
 4. Отваря се крана за пускане на водата.
 5. Водната струя чрез струйника се насочва към отнището на пожара.
 6. От струйника се регулира силата на струята и вида й – разпръсната или сбита.

Забележка: Да не се гасят с вода електрически инсталации под напрежение. Стига се до фатални последици.


 

Противопожарно одеало с размер не по-малък от 1,5/1,5 метра – лек и тежък тип

 1. Изважда се от пакета.
 2. Разгъва се.
 3. Внимателно от разстояние се покрива горящият обект.
 4. Покриването трябва да се извърши, така че да преустанови достъпа на окислител до горящия обект.

Забележка: Предпазване на тялото от непосредствен допир с пламък.


 

Возим пожарогасител с прах 100 кг

 1. Разкъсва се пломбата.
 2. Пуска се прахта под налягане към струйника тип пистолет.
 3. Натиска се спусъка на струйника.
 4. Праховата струя чрез струйника се насочва малко над основата на пламъците.

Забележка: При гасене на електрически инсталации под напрежение трябва да се действа от разстояние не по-малко от 2,00 метра.

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.