Старшина Никола Колев

Старшина Никола Йорданов Колев

img 0002

 

Служил в ПП Охрана Вeлико Търново в периода от 05.01.1959 г. до 01.06.1991 г. като пожарникар.


Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.