старшина Иван Тодоров

старшина Иван Йорданов Тодоров

04

  1. Роден на 8 септември 1942 година.
  2. Работил в Противопожарна охрана, гр. Велико Търново на длъжност шофьор.
  3. Постъпил януари 1966 година, когато Противопожарна Охрана е била към Окръжен народен съвет, Велико Търново.
  4. По-късно от 15 март 1966година преминава на щатна длъжност към Народна милиция, Противопожарна Охрана, гр. Велико Търново, като шофьор на началниците.
  5. По-късно преминава в смените, като шофьор на специален автомобил.
  6. На 1 юли 1997 година излиза в пенсия.

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.