Старшина Христо Панов

 Старшина Христо Стефанов Панов

image005

  1. Служил в Противопожарна охрана гр.В.Търново от 01.03.1954г. до 1958г. на длъжност Пожарникар
  2. от 1958г. до 1974г. на длъжност Профилактик 
  3. от 1974г. до 15.09.1987г. на длъжност Диспечер.
Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.