Класиране на рисунки от областния етап на Международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“ за 2024-та година

На 08.05.2024 г. в РДПБЗН Велико Търново се проведе класиране на рисунки от областния етап на Международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“. Тази година той се провежда за 21-ти път. За участие в него постъпиха общо 165 рисунки на деца от цялата област, които  се състезаваха в три категории и три възрастови групи – от 7 до 18 години. Четиричленна комисия с представители от РУО В. Търново, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и РДПБЗН В. Търново класираха на 1-во, 2-ро и 3-то място от всяка група и категория общо 20 творби, които ще бъдат изпратени в ГДПБЗН гр. София за участие в заключителния етап на конкурса през юниIMG 20240510 141435

Ето и отличените млади художници:

Първа категория – Деца и ученици от всички общо образователни училища и центрове за подкрепа на личностното развитие в системата на предучилищното и училищното образование.

Група

I-во място

II-ро място

III-то място

I Група (7-10 години)

Елеонора Владимирова Нейкова – 10 г.

Лилия Михайлова Лесикова – 7 г.

Теодора Христова Стефанова – 10 г.

Марина Маринова Станчева – 9 г.

II Група (11-13 години)

Анна Анатолиева Янкова – 12 г.

Жулиета Ивайлова Иванова – 12 г.

Янислав Петров Петров – 13 г.

Димитър Генчев Генчев  – 11 г.

III Група (14-18 години)

Преслава Деянова Спасичкова  – 14 г. 

Невена Деянова Дамянова  – 14 г.

Кадир Кадиров Мустафов  – 15 г.

Втора категория – Деца и ученици от  профилирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство.

I Група (7-10 години)

Антоанета Тодорова Несторова – 10 г.

Виктор Николов Николов  – 10 г.

Аделина Ивелинова Иванова  – 10 г.

III Група (14-18 години)

Милена Антонова Атанасов  – 16 г.

Андреа Анева Аврамова  – 16 г.

 

Трета категория – Деца и ученици от училища за деца със специални потребности и домове за деца в неравностойно положение.

II Група (11-13 години)

Християн Николаев Божков – 12 г.

Никола Филипов Филипов – 11 г.

Венелина Петрова Петрова – 11 г.

III Група (14-18 години)

Румен Йорданов Георгиев  – 17 г.

   

 

На снимките: Рисунките, класирани на 1-во място.


 

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.