Старшина Марин Димитров

Старшина Марин Кънев Димитров

image0

1.Роден на 10.04.1940 г.

2.Служил в Противопожарна охрана гр. В. Търново от 21.06.1973 г. до 16.04.1997 г. на длъжност "Водач на специален автомобил".

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.