Старшина Марин Францов

Марин Димитров Францов

image0

1.Роден на 31.06.1944г.

2.През 1964г. постъпва, като шофьор на пожарен автомобил в „Пожарна охрана” гр.Горна Оряховица. Бил е шофьор на 1-ва кола.

3.През 1968г. на Vти републикански преглед по пожароприложен спорт в гр.София се класира на:

1во място „Изкачване с щурмова стълба” с постижение 21,3 сек

1во място „100 м пътека с препятствия” с постижение 23,4 сек

1во място „Двуеборие” с постижение 44,7 сек

4.През 1971г. е преместен в новооснованата пожарна служба в гр.Стражица.

5.През 1971г. участва в националния отбор на Народна Република България на международни състезания по пожароприложен спорт в гр.Букурещ – Румъния и се класира на:

1во място „Изкачване с щурмова стълба”

1во място „100 м пътека с препятствия”

1во място „Двуеборие”

6.През 1972 г. участва в националния отбор на Народна Република България на международни състезания по пожароприложен спорт в гр.Ленинград – СССР и се класира на:

3то място „100 м пътека с препятствия”

7.През 1974г. напуска редиците на „Пожарната охрана” по собствено желание.


Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.