Image

Как да стана пожарникар / спасител?

за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закон за МВР

Кандидати за Академия на МВР

Факултет "Пожарна безопасност и защита на населението"

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.