РС "ПБЗН" град Павликени

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"
град Павликени, ул."Филип Тотю" №4

VD

Главен инспектор инж. Ваньо Джамбазов
началник на РСПБЗН гр. Павликени
приемен ден: Сряда 14.00-16.00 ч. 

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.