РС "ПБЗН" град Елена

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"
град Елена, ул."Кокиче" №1

CP

Главен инспектор инж. Цветан Пенчев
началник на РСПБЗН гр. Елена
приемен ден: Сряда 14.00-16.00 ч.
Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.