РС "ПБЗН" град Полски Тръмбеш

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"
гр. Полски Тръмбеш, ул."Александър Стамболийски" №15
 
 

79101214802

 

  Главен инспектор инж. Илиян Илиев

 началник на РС ПБЗН Полски Тръмбеш

приемен ден: Сряда 14.00-16.00 ч.

 

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.