РС "ПБЗН" град Свищов

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"
град Свищов, ул. "Патриарх Евтимий" №2

 

 

Главен инспектор инж. Светлин Михайлов
началник на РСПБЗН гр. Свищов
приемен ден: Сряда 14.00 - 16.00 ч.

  

 

 

 

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.