РС "ПБЗН" Горна Оряховица

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"
град Горна Оряховица, ул. "Стоил войвода" №3

 

GT

GT

Главен инспектор инж. Георги Тодоров
началник на РСПБЗН гр. Горна Оряховица
приемен ден: Сряда 14.00-16.00 ч.


valeri

Старши инспектор инж. Валери Великов
началник на група "Държавен противопожарен 
 контрол и превантивна дейност"

 

група "Пожарогасителна и
спасителна дейност"

 

 

 

 

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.