Откриване на център за работа с деца по пожарна безопасност и защита на населението град Горна Оряховица

В Международния ден на доброволеца – 5 декември официално бе открит Център за работа с деца по пожарна безопасност и защита на населението. Той се намира в сградата на СУ „Вичо Грънчаров“ гр. Г. Оряховица. Центърът е изграден с общите усилия на Община  Г. Оряховица, местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, РСПБЗН Г. Оряховица и СУ „Вичо Грънчаров“. Идеята е в него да се провеждат обучения на деца от цялата община за действия при аварии, бедствия и други критични ситуации. Центърът е оборудван с манекени, облечени в различните за отделните ситуации екипировкаs DSC 0120.JPG1670252812

Официални гости на церемонията по откриването на центъра бяха инж. Добромир Добрев - кмет на община Горна Оряховица, комисар Красимир Кръстев - директор на РДПБЗН Велико Търново,  главен инспектор Александър Дамянов - началник на сектор „Публична осведоменост“ при ГДПБЗН, началниците на сектори към дирекцията и на районните служби във В. Търново, и Г. Оряховица, представители на общината, учители и ученици. Гостите на тържеството отправиха приветствия към присъстващите, след което заедно с директора на учебното заведение г-жа Нели Атанасова прерязаха лентата на новооткрития учебен център.

Центърът е насочен за подрастващи на възраст от детската градина до завършване на средно образование и ще се ползва от всички деца от община Горна Оряховица. След 16-годишна възраст те могат да участват в доброволни формирования, за да бъдат от полза на обществото. 

Новооткритият център за работа с деца по пожарна безопасност и защита на населението е четвърти по рода си в област Велико Търново, като идеята за неговото създаване е вдъхновена от  модела  на вече изградените центрове за превенция и спорт в село Балван, гр. Павликени и гр. Елена, които вече имат натрупан петгодишен опит. Целта на центъра е да обхване всички младежи, да уплътни свободното им време, като се използват различни обучения за усвояване на знания и умения за поведение при пожари, бедствия и други извънредни ситуации в училището и извън него.


Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.