РД "ПБЗН" Велико Търново

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ 
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" 
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ. "НИКОЛА ГАБРОВСКИ" № 27

krastev

Комисар инж. Красимир Кръстев
ДИРЕКТОР на РДПБЗН Велико Търново

приемен ден: Вторник 14.00-16.00 ч.

  

Инж. Красимир Кръстев е завършил висше образование във ВИПОНД-МВР град София през 2001 г. с образователно-квалификационна степен "'Бакалавър" и през 2004 г. с образователно-квалификационна степен "Магистър", специалност "ПАБ".
Назначен е в системата на МВР от 01.10.2001 г. на длъжност "Инструктор I степен" в група "ДПК", РСПАБ - Г. Оряховица при РДВР - В. Търново.

Последователно е заемал следните длъжности:

- Инструктор I ст. – началник ДС в РСПАБ - В.Търново, 15.04.2002 г.

- Инструктор II ст. – началник ДС, в РСПАБ - В.Търново, 01.11.2003 г.

- Инструктор II ст., група „Пожарогасене" в РЗ ПАБ, 01.02.2004 г.

- Инспектор, група „Пожарогасене" РЗПАБ, 01.11.2005 г.

- Инструктор V ст. в сектор ПГ, АСД и ЗН, ОДПБЗН-В. Търново-01.09.2006 г.

- Инструктор IV ст., сектор ПГ, АСД и ЗН, ОДПБЗН-В.Т-во,12.02.08 г.

- Инструктор IV ст., ПГ и АСД, ПБС-Център, ОДМВР-В.Търново, 15.05.2010 г.

- Инструктор IV ст. в сектор ПГ и АСД, ОУПБЗН-В.Търново при ГДПБЗН – МВР, 01.03.2011 г.

- ВНД началник на сектор ПГ и СД в ОУПБЗН В. Търново от м. август 2011 г.

- Началник на сектор ПГ и СД в ОУПБЗН В. Търново от м. февруари 2012 г.

- ВПД началник на РДПБЗН Велико Търново от 18.08.2014 г.

- ВПД директор на РДПБЗН Велико Търново от 21.10.2014 г.

- Директор на РДПБЗН Велико Търново от 19.10.2016 г.

 

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.