aktotoplitelen

aktjutva

chl14

PPUredi

Пожароопасност, свързана с атмосферните условия и състоянието на растителната покривка 


logo01

Картите са разработени от Националния институт по метеорология и хидрология /НИМХ/ при БАН, за да се отговори на изискването на националните институции за оповестяване на предупреждения за трайно засушаване и необходимост от повишена бдителност сред населението при работа с открит огън в съответните райони на страната. Повишен риск за възникване и развитие на полски и горски пожари може да се очаква при наличие на благоприятни атмосферни и наземни условия.

1. Атмосферни условия: 

Прогноза на метеорологичния риск от възникване и разпространение на пожари за област Велико Търново на основата на Canadian Forest Fire Weather Index System. Индексът отчита метеорологичните параметри: температура и относителна влажност на въздуха, скорост на вятъра, акумулиран валеж съгласно оценки от атмосферен числен модел. 

Прогнози за пожароопасно време

за 24-, 48-, 72 часа


2. Земна повърхност

 Степен на овлажнение на растителната покривка и свързана   с това пожароопасност над Р България. Анализ за два типа земна повърхност – житно поле и тревна покривка, от където обикновено възникват растителните пожари. 

 

 

Анализ      


 

 3. Общ индекс

Дава обща представа за пожароопасност вследствие съчетание на благоприятни атмосферни и наземни условия /съгласно т. 1 и т. 2/.

 

 

 

 

 

 

Анализ


 

Времето днес

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПБЗН ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Велико Търново, 5000, ул. „Никола Габровски” № 27

 

 

 

БЮЛЕТИН

за възникналите произшествия по направление на “ПБЗН”

за времето от 07:00 часа на 31.07.2020 г. до 07:00 часа на 01.08.2020 г.

 

 

1.Затворени и ограничени пътни участъци от I, II, III-ти клас и общинските пътни мрежи:

ОПУ-В. Търново:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-407: Движението по път ІІІ-407 Лозен – Полски Тръмбеш е ограничено за движението на МПС с обща маса над 3,5 т. поради намален габарит на пътното тяло и намалена носимоспособност на мостово съоръжение при с. Каранци, община П. Тръмбеш.

Обходен маршрут: Лозен – Драганово – Янтра – Поликраище – Полски Тръмбеш. Срок до 31.08.2020 г.;

Път III-504: Движението по път III-504 /Самоводене - Обединение – Алеково/ в участъка /Обединение – Масларево/ от км 26+000 до км 36+000 се ограничава за товарни автомобили  с обща маса над 12 т, поради недостатъчна носимоспособност на пътната конструкция. Товарни автомобили над 12 т ще се пропускат само в извънредни ситуации по лично разпореждане на Директора на ОПУ-В.Търново. Движението се регулира с пътни знаци. ВОД се въвежда от 10:30 ч. на 23.03.2020 г. Срок до 31.08.2020 г.

Път III-551: Движението по път ІІІ-551 Дебелец – Средни колиби – Елена е ограничено за МПС над 10 т. поради намален габарит на пътното тяло.

Обходен маршрут: Дебелец – В. Търново – Лясковски кантон – Миндя – Елена и обратно. Срок до 31.08.2020 г.;

Път III-4073: Движението по път ІІІ-4073 Царски извор – Драганово от км 0+000 до км 5+500 е ограничено поради свлачище.

Обходен маршрут: Царски извор –Сушица–Драганово и обратно. Срок до 31.08.2020 г;

Път III-4082: Движението по път ІІІ-4082 Чешма – Кесарево е ограничено за МПС над 3,5 т поради намален габарит на пътното тяло.

Обходен маршрут: Чешма – Сливовица – Горско Ново село – Джулюница – Кесарево. Срок до 31.08.2020 г.;

Път VTR 2206: Движението на ППС в пътния участък между с. Красно Градище и с. Горско Калугерово се осъществява в едната лента с повишено внимание поради частично пропадане на пътното платно на 3,650 км след с. Красно Градище 3,320 км. преди  разклона за с. Бяла река

Път VTR 1162: Златарица – Беброво. Поради частично пропадане на пътното платно в - км. 14 +000 и пропадане на водосток при км 17+700 е ограничено движението за МПС над 4 т. Пътя е проходим със стеснен габарит.

Ремонтни дейности:

Път II-52: Движението по път II-52 Нов град –Вардим от км 34+000 до км 42+200 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира със светофарна уредба, пътни знаци, а при необходимост и от регулировчици. Срок до 30.08.2020 г.;

Път II-53: Движението по път II-53 Поликраище – Елена – Майско от км 16+340 до км 34+400 в района на Лясковски кантон – разклон за Златарица се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Срок до 30.10.2020 г.;

 

 

 

 

Път ІІІ-662: Движението по път ІІІ-662 Твърдица – Елена от км 47+800 до км 48+000 се осъществява в една лента поради пропадане на пътното платно и образувало се свлачище. Срок до 31.08.2020 г.;

Път III- 405: Движението  по път III- 405 Добромирка – Бяла Черква в участъка от км 7 + 160 до км 19 + 000 се извършва в едната лента на движение поради частичен ремонт на асфалтовата настилка. Регулира се с пътни знаци и сигналисти. Ограничението е в сила от 11.00 часа на 14.07.2020 г до 18.00 часа на 10.08.2020 г.

Път I-5 /E85/: Движението в участъка Полски Тръмбеш – Велико Търново от км 65+200 до км 102+070 се осъществява в една лента на определени участъци поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира чрез светофарна уредба, пътни знаци и сигналисти. Срок до 07.08.2020 г.

За гр. Велико Търново евъведена временна организация и безопасност на движението по ул. „Христо Караминков“.Автомобилното движение ще се осъществява еднопосочно в стеснен пътен участък, при ограничаване скоростта на движение до 30 км/ч., за извършване на бетонови товаро-разтоварни работи, във връзка с извършване строителство на обект в УПИ XXVI-351, кв. 82 с адрес ул. „Христо Караминков“ № 26, гр. В. Търново. Срок до 30.07.2020 г.

2. Откъснати населени места:

            а) частично – няма

            б) пълно – няма

            в) потребност от евакуация на хронично болни, родилки и др. – няма

            г) потребност от снабдяване с хляб и стоки от първа необходимост – няма

3. Населени места с прекъснато електрозахранване:

            а) частично – няма

            б) пълно – няма.

4. Населени места без водоснабдяване:

            а) частично – няма

            б) пълно – няма

5. Населени места без телефонни връзки:

            а) частично – няма

            б) пълно – няма

6. Състояние на системите за оповестяване и информация – нормално

7. РАДИАЦИОНЕН ФОН – средно 0,18 µSv/h.

 

II. ПРОИЗШЕСТВИЯ:

 

       1. На 31.07.2020 г. в 06:27 часа в Оперативен център Велико Търново е получен сигнал от  РЦ 112 за РСПБЗН Горна Оряховица за пожар.

Обект: МПС с АГУ „Фолксваген Пасат“

Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител“

Собственост: частна

Причина: късо съединение

Унищожено: двигателен отсек- 1 бр.

Спасено: лек автомобил – 1 бр.

    Произшествието е ликвидирано от РСПБЗН Горна Оряховица  с 1 ПА и 4 служители.

 2. На 31.07.2020 г. в 13:51 часа в Оперативен център Велико Търново е получен сигнал от  РЦ 112 за РСПБЗН Горна Оряховица за пожар.

Обект: механа -кухня

Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Панайот Цвикев“

Собственост: частна

Причина: неправилно ползване на нагревателни уреди

Унищожено: фритюрник и ел. скара- 2 бр., опушени стени- 50 кв. м., аспирация-6 м.

Спасено: сграда – 1 бр.

    Произшествието е ликвидирано от РСПБЗН Горна Оряховица  с 1 ПА и 4 служители.

3. На 31.07.2020 г. в 14:18 часа в Оперативен център Велико Търново е получен сигнал от  РЦ 112 за РСПБЗН Велико Търново за пожар без материални загуби.

Обект: суха трева

Адрес: с. Ресен, землище

Собственост: общинска

Причина: небрежност при боравене с открит огън

    Произшествието е ликвидирано от РСПБЗН Велико Търново и Сектор СОД с 2 ПА и 6 служители.

4. На 31.07.2020 г. в 17:06 часа в Оперативен център Велико Търново е получен сигнал от  РЦ 112 за РСПБЗН Велико Търново за пожар.  

Обект: МПС с АГУ „Рено меган“

Адрес: гр. Велико Търново, ул. “Г. Живков“

Собственост: частна

Причина: техническа неизправност

Унищожено: филтърна кутия – 1 бр.

Спасено: лек автомобил – 1бр.

    Произшествието е ликвидирано от РСПБЗН Велико Търново с 1 ПА и 3 служители.

5. На 31.07.2020 г. в 17:19 часа в Оперативен център Велико Търново е получен сигнал от  РЦ 112 за РСПБЗН Полски Тръмбеш за пожар.  

Обект: трактор с ремарке и стопанска постройка

Адрес: с. Каранци

Собственост: частна

Причина: в процес на установяване

Унищожено: покривна конструкция-60 кв. м., птици-10 бр., трактор- 1 бр., гума на тракторно ремарке- 1 бр.

Спасено: птици и зайци – 10 бр., сгради- 3 бр., куче- 1 бр.

    Произшествието е ликвидирано от РСПБЗН Полски Тръмбеш с 2 ПА и 3 служители.

        6. На 31.07.2020 г. в 18:15 часа в Оперативен център Велико Търново е получен сигнал от  РЦ 112 за РСПБЗН Свищов за пожар без материални загуби.

Обект: отпадъци и суха трева

Адрес: с. Морава, землище

Собственост: общинска

Причина: самозапалване

    Произшествието е ликвидирано от РСПБЗН Свищов с 1 ПА и 3 служители..

     7. На 31.07.2020 г. в 20:42 часа в Оперативен център Велико Търново е получен сигнал от  РЦ 112 за РСПБЗН Полски Тръмбеш за пожар без материални загуби.

Обект: суха трева

Адрес: с. Петко Каравелово, землище

Собственост: общинска

Причина: небрежност при боравене с открит огън

Спасено: тревна растителност и лесо непригодни площи-200000 кв.м.

    Произшествието е ликвидирано от РСПБЗН Полски Тръмбеш с 1 ПА и 2 служители.

      8. На 01.08.2020 г. в 03:41 часа в Оперативен център Велико Търново е получен сигнал от  РЦ 112 за РСПБЗН Велико Търново за катастрофа /автомобилна/. 

Обект: МПС без АГУ „Опел Вектра“

Адрес: гл. път София-Варна, в района на с. Балван

Собственост: частна

Причина: други- ПТП

Спасено: човек – 1бр.

    Произшествието е посетено от РСПБЗН Велико Търново с 1 ПА и 3 служители.

III. ПОСТРАДАЛИ СЛУЖИТЕЛИ И ПРОИЗШЕСТВИЯ СЪС СПАСИТЕЛНА ТЕХНИКА: НЯМА.

 

 

IV. ПОЛУЧЕНИ СИГНАЛИ, ПРЕДАДЕНИ НА ДРУГО ВЕДОМСТВО: НЯМА.

Дата: 01.08.2020 г.

гр. Велико Търново

ИНСПЕКТОР В ГРУПА  „ОЦ”

КЪМ СЕКТОР „ПГСД“

ИНСПЕКТОР:

/ ИНЖ. НИКОЛА СТОЯНОВ /

За контакти

emblema VTРегионална дирекция ПБЗН
гр. Велико Търново
ул. "Н. Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
web: www.pojarna-vt.eu