aktotoplitelen

aktjutva

chl14

PPUredi

Пожароопасност, свързана с атмосферните условия и състоянието на растителната покривка 


logo01

Картите са разработени от Националния институт по метеорология и хидрология /НИМХ/ при БАН, за да се отговори на изискването на националните институции за оповестяване на предупреждения за трайно засушаване и необходимост от повишена бдителност сред населението при работа с открит огън в съответните райони на страната. Повишен риск за възникване и развитие на полски и горски пожари може да се очаква при наличие на благоприятни атмосферни и наземни условия.

1. Атмосферни условия: 

Прогноза на метеорологичния риск от възникване и разпространение на пожари за област Велико Търново на основата на Canadian Forest Fire Weather Index System. Индексът отчита метеорологичните параметри: температура и относителна влажност на въздуха, скорост на вятъра, акумулиран валеж съгласно оценки от атмосферен числен модел. 

Прогнози за пожароопасно време

за 24-, 48-, 72 часа


2. Земна повърхност

 Степен на овлажнение на растителната покривка и свързана   с това пожароопасност над Р България. Анализ за два типа земна повърхност – житно поле и тревна покривка, от където обикновено възникват растителните пожари. 

 

 

Анализ      


 

 3. Общ индекс

Дава обща представа за пожароопасност вследствие съчетание на благоприятни атмосферни и наземни условия /съгласно т. 1 и т. 2/.

 

 

 

 

 

 

Анализ


 

Времето днес

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Бюлетин 29.09.2020 г Написана от buletin 9
Бюлетин 28.09.2020 г. Написана от buletin 11
Бюлетин 27.09.2020 г Написана от buletin 12
Бюлетин 26.09.2020 г Написана от buletin 11
Бюлетин 25.09.2020 г. Написана от buletin 8
Бюлетин 24.09.2020 г. Написана от buletin 12
Бюлетин 23.09.2020 Написана от buletin 9
Бюлетин 22.09.2020 г Написана от buletin 16
Бюлетин 21.09.2020 г Написана от buletin 13
Бюлетин 20.09.2020 г Написана от buletin 13
Бюлетин 19.09.2020 г Написана от buletin 16
Бюлетин 18.09.2020г. Написана от buletin 20
Бюлетин 17.09.2020 г Написана от buletin 26
Бюлетин 15.09.2020 г Написана от buletin 22
Бюлетин 14.09.2020 г Написана от buletin 23
Бюлетин 13.09.2020 г Написана от buletin 28
Бюлетин 12.09.2020 г Написана от buletin 33
бюлетин 11.09.2020 г. Написана от buletin 32
Бюлетин10.09.2020 г Написана от buletin 32
Бюлетин 09.09.2020 г Написана от buletin 38
Бюлетин 08.09.2020 г Написана от buletin 37
Бюлетин 06.09.2020 г Написана от buletin 50
Бюлетин 05.09.2020 г Написана от buletin 47
Бюлетин 03.09.2020 г Написана от buletin 45
Бюлетин 02.09.2020 г Написана от buletin 35
Бюлетин 01.09.2020 г Написана от buletin 41
Бюлетин 31.08.2020 г Написана от buletin 13
Бюлетин 30.08.2020 г Написана от buletin 33
Бюлетин 29.08.2020 г Написана от buletin 26
Бюлетин 28.08.2020 г Написана от buletin 26
Бюлетин 27.08.2020 г Написана от buletin 28
Бюлетин 26.08.2020 г Написана от buletin 30
Бюлетин 25.08.2020 г Написана от buletin 33
Бюлетин 24.08.2020 г. Написана от buletin 33
Бюлетин 23.08.2020 г Написана от buletin 30
Бюлетин 22.08.2020 г Написана от buletin 33
Бюлетин 20.08.2020 г Написана от buletin 33
Бюлетин 19.08.2020 г Написана от buletin 34
Бюлетин 18.08.2020 г Написана от buletin 36
Бюлетин 17.08.2020 г. Написана от buletin 42
Бюлетин 16.08.2020 г Написана от buletin 40
Бюлетин 15.08.2020 г Написана от buletin 38
Бюлетин 14.08.2020 г Написана от buletin 55
Бюлетин 12.08.2020 г Написана от buletin 40
Бюлетин 11.08.2020 г Написана от buletin 57
Бюлетин 10.08.2020 г Написана от buletin 42
Бюлетин 09.08.2020 г. Написана от buletin 53
Бюлетин 08.08.2020 г Написана от buletin 50
Бюлетин 07.08.2020 г Написана от buletin 63
Бюлетин 04.08.2020 г Написана от buletin 72
Бюлетин 03.08.2020 г Написана от buletin 61
Бюлетин 02.08.2020 г Написана от buletin 64
Бюлетин 01.08.2020 г. Написана от buletin 66
Бюлетин 31.07.2020 г Написана от buletin 24
Бюлетин 28.07.2020 г Написана от buletin 46
Бюлетин 27.07.2020 г Написана от buletin 62
Бюлетин 26.07.2020 г Написана от buletin 44
Бюлетин 25.07.2020 г Написана от buletin 43
Бюлетин 24.07.2020 г Написана от buletin 51
Бюлетин 23.07.2020 г Написана от buletin 65
Бюлетин 22.07.2020 г Написана от buletin 55
Бюлетин 21.07.2020 г Написана от buletin 85
Бюлетин 20.07.2020 г. Написана от buletin 77
Бюлетин 19.07.2020 г Написана от buletin 72
Бюлетин 18.07.2020 г Написана от buletin 65
Бюлетин 17.07.2020 г Написана от buletin 73
Бюлетин 15.07.2020 г Написана от buletin 74
Бюлетин 14.07.2020 г Написана от buletin 80
Бюлетин 13.07.2020 г. Написана от buletin 74
Бюлетин 12.07.2020 г. Написана от buletin 73
Бюлетин 11.07.2020 г Написана от buletin 89
Бюлетин 10.07.2020 г Написана от buletin 76
Бюлетин 09.07.2020 г Написана от buletin 84
Бюлетин 08.07.2020 г Написана от buletin 88
Бюлетин 07.07.2020 г. Написана от buletin 95
Бюлетин 06.07.2020 г. Написана от buletin 88
Бюлетин 05.07.2020 г Написана от buletin 87
Бюлетин 04.07.2020 г. Написана от buletin 87
Бюлетин 03.07.2020 г Написана от buletin 89
Бюлетин 02.07.2020 г Написана от buletin 98
Бюлетин 01.07.2020 г Написана от buletin 112
Бюлетин 29.06.2020 г Написана от buletin 80
Бюлетин 28.06.2020 г Написана от buletin 81
Бюлетин 27.06.2020 г Написана от buletin 67
Бюлетин 26.06.2020 г. Написана от buletin 81
Бюлетин 25.06.2020 г Написана от buletin 100
Бюлетин 24.06.2020 г Написана от buletin 101
Бюлетин 23.06.2020 г Написана от buletin 85
Бюлетин 21.06.2020 г Написана от buletin 102
Бюлетин 20.06.2020 г Написана от buletin 86
Бюлетин 19.06.2020 Написана от buletin 105
Бюлетин 17.06.2020 г Написана от buletin 98
Бюлетин 15.06.2020 г Написана от buletin 106
Бюлетин 14.06.2020 г. Написана от buletin 95
Бюлетин 13.06.2020 г Написана от buletin 107
Бюлетин 12.06.2020 г Написана от buletin 98
Бюлетин 10.06.2020 г Написана от buletin 98
Бюлетин 08.06.2020 г Написана от buletin 123
Бюлетин 07.06.2020 г Написана от buletin 107
Бюлетин 06.06.2020 г Написана от buletin 96
Бюлетин 05.06.2020 г Написана от buletin 121
Бюлетин 04.06.2020 г Написана от buletin 112
Бюлетин 03.06.2020 г Написана от buletin 110
Бюлетин 02.06.2020 г Написана от buletin 115
Бюлетин 01.06.2020 г Написана от buletin 109
Бюлетин 31.05.2020 г Написана от buletin 70
Бюлетин 30.05.2020 г Написана от buletin 80
Бюлетин 29.05.2020 г Написана от buletin 71
Бюлетин 28.05.2020 г Написана от buletin 82
Бюлетин 27.05.2020 г Написана от buletin 89
Бюлетин 25.05.2020 г Написана от buletin 102
Бюлетин 24.05.2020 г Написана от buletin 104
Бюлетин 23.05.2020 г Написана от buletin 104
Бюлетин 22.05.2020 г Написана от buletin 97
Бюлетин 21.05.2020 г Написана от buletin 112
Бюлетин 20.05.2020 г Написана от buletin 116
Бюлетин 19.05.2020 г Написана от buletin 106
Бюлетин 18.05.2020 г Написана от buletin 96
Бюлетин 17.05.2020 г Написана от buletin 85
Бюлетин 16.05.2020 г Написана от buletin 78
Бюлетин 15.05.2020 г Написана от buletin 99
Бюлетин 14.05.2020 г. Написана от buletin 116
Бюлетин 13.05.2020 г Написана от buletin 93
Бюлетин 12.05.2020 г Написана от buletin 104
Бюлетин 10.05.2020 г. Написана от buletin 98
Бюлетин 09.05.2020 г Написана от buletin 98
Бюлетин 08.05.2020 г Написана от buletin 102
Бюлетин 07.05.2020 г Написана от buletin 84
Бюлетин 06.05.2020 г Написана от buletin 98
Бюлетин 05.05.2020 г. Написана от buletin 90
Бюлетин 04.05.2020 г Написана от buletin 100
Бюлетин 03.05.2020 г Написана от buletin 97
Бюлетин 02.05.2020 г Написана от buletin 97
Бюлетин 01.05.2020 г. Написана от buletin 112
Бюлетин 29.04.2020 г Написана от buletin 78
Бюлетин 28.04.2020 г Написана от buletin 84
Бюлетин 27.04.2020 г. Написана от buletin 94
Бюлетин 26.04.2020 г Написана от buletin 89
Бюлетин25.04.2020 г Написана от buletin 92
Бюлетин 24.04.2020 г. Написана от buletin 121
Бюлетин 21.04.2020 г Написана от buletin 95
Бюлетин 20.04.2020 г Написана от buletin 85
Бюлетин 19.04.2020 г. Написана от buletin 92
Бюлетин 18.04.2020 г Написана от buletin 130
Бюлетин 17.04.2020 г Написана от buletin 105
Бюлетин 16.04.2020 г Написана от buletin 99
Бюлетин 15.04.2020 г. Написана от buletin 107
Бюлетин 14.04.2020 г Написана от buletin 116
Бюлетин 13.04.2020 г Написана от buletin 115
Бюлетин 12.04.2020 г Написана от buletin 107
Бюлетин 11.04.2020 г. Написана от buletin 116
Бюлетин 10.04.2020 г Написана от buletin 107
Бюлетин 09.04.2020 г Написана от buletin 117
Бюлетин 08.04.2020 г Написана от buletin 102
Бюлетин 07.04.2020 г. Написана от buletin 122
Бюлетин 06.04.2020 г Написана от buletin 107
Бюлетин 05.04.2020 г Написана от buletin 113
Бюлетин 04.04.2020 г Написана от buletin 128
Бюлетин 03.04.2020 г. Написана от buletin 128
02.04.2020 Написана от buletin 116
Бюлетин 01.04.2020 г Написана от buletin 123
Бюлетин 31.03.2020 г Написана от buletin 84
Бюлетин 29.03.2020 г Написана от buletin 94
Бюлетин 28.03.2020 г. Написана от buletin 102
Бюлетин 27.03.2020 г Написана от buletin 98
Бюлетин 26.03.2020 г. Написана от buletin 102
Бюлетин 25.03.2020 г Написана от buletin 123
Бюлетин 24.03.2020 Написана от buletin 119
Бюлетин 22.03.2020 г Написана от buletin 122
Бюлетин 21.03.2020 г Написана от buletin 120
Бюлетин 19.03.2020 г Написана от buletin 117
Бюлетин 18.03.2020 г Написана от buletin 120
Бюлетин 17.03.2020 г Написана от buletin 118
Бюлетин 16.03.2020 г Написана от buletin 111
Бюлетин 15.03.2020 г Написана от buletin 129
Бюлетин 13.03.2020 г Написана от buletin 112
Бюлетин 11.03.2020 г Написана от buletin 137
Бюлетин 10.03.2020 г Написана от buletin 142
Бюлетин 09.03.2020 г Написана от buletin 115
Бюлетин 08.03.2020 г Написана от buletin 124
Бюлетин 07.03.20 г. Написана от buletin 147
Бюлетин 06.03.2020 г. Написана от buletin 142
Бюлетин 05.03.2020 г Написана от buletin 136
Бюлетин 03.03.2020 г. Написана от buletin 138
Бюлетин 01.03.2020 г Написана от buletin 142
Бюлетин 29.02.2020 г Написана от buletin 96
Бюлетин 28.02.2020 г Написана от buletin 113
Бюлетин 27.02.2020 г. Написана от buletin 90
Бюлетин 26.02.2020 г Написана от buletin 92
Бюлетин 25.02.2020 г Написана от buletin 113
Бюлетин 24.02.2020 г. Написана от buletin 120
Бюлетин 23.02.2020 г. Написана от buletin 107
Бюлетин 22.02.2020 г Написана от buletin 105
Бюлетин 21.02.2020 г Написана от buletin 114
Бюлетин 20.02.2020 г Написана от buletin 134
Бюлетин 18.02.2020 г Написана от buletin 153
Бюлетин16.02.2020 г Написана от buletin 134
Бюлетин 15.02.2020 г. Написана от buletin 127
Бюлетин 14.02.2020 г Написана от buletin 155
Бюлетин 13.02.2020 г Написана от buletin 144
Бюлетин 12.02.2020 г. Написана от buletin 145
Бюлетин 11.02.2020 г. Написана от buletin 141
Бюлетин 10.02.2020 г Написана от buletin 138
Бюлетин 09.02.2020 г Написана от buletin 126
Бюлетин 08.02.2020 г Написана от buletin 147
Бюлетин 06.02.2020 г Написана от buletin 142
Бюлетин 05.02.2020 г Написана от buletin 149
Бюлетин 04.02.2020 г Написана от buletin 126
Бюлетин 03.02.2020 г Написана от buletin 146
Бюлетин 02.02.2020 г Написана от buletin 157
Бюлетин 01.02.2020 г Написана от buletin 165
Бюлетин 30.01.2020 г Написана от buletin 98
Бюлетин 29.01.2020 г Написана от buletin 101
Бюлетин 28.01.2020 г Написана от buletin 137
Бюлетин 27.01.2020 г Написана от buletin 95
Бюлетин 26.01.2020 г Написана от buletin 112
Бюлетин 25.01.2020 г Написана от buletin 154
Бюлетин 24.01.2020 г Написана от buletin 114
Бюлетин 23.01.2020 г. Написана от buletin 118
Бюлетин 22.01.2020 г. Написана от buletin 134
Бюлетин 21.01.2020 г Написана от buletin 125
Бюлетин 20.01.2020 г Написана от buletin 133
Бюлетин 19.01.2020 г Написана от buletin 121
Бюлетин 18.01.2020 г. Написана от buletin 124
Бюлетин 17.01.2020 г Написана от buletin 145
Бюлетин 16.01.2020 г Написана от buletin 124
Бюлетин 15.01.2020 г. Написана от buletin 122
Бюлетин 14.01.2020 г. Написана от buletin 119
Бюлетин 13.01.2020 г Написана от buletin 113
Бюлетин 12.01.2020 г Написана от buletin 115
Бюлетин 11.01.2020 г Написана от buletin 124
Бюлетин 10.01.2020 г. Написана от buletin 146
09.01.2020 Написана от buletin 135
Бюлетин 08.01.2020 г Написана от buletin 106
Бюлетин 07.01.2020 г Написана от buletin 157
Бюлетин 06.01.2020 г Написана от buletin 141
Бюлетин 05.01.2020 г Написана от buletin 125
Бюлетин 04.01.2020 г Написана от buletin 134
Бюлетин 03.01.2020 г. Написана от buletin 144
Бюлетин 01.01.2020 г Написана от buletin 115
Бюлетин 30.12.2019 г Написана от buletin 84
Бюлетин 29.12.2019 г Написана от buletin 76
Бюлетин 28.12.2019 г Написана от buletin 93
Бюлетин 27.12.2019 г Написана от buletin 99
Бюлетин 26.12.2019 г Написана от buletin 89
Бюлетин 25.12.2019 г Написана от buletin 90
бюлетин 24.12.2019 г. Написана от buletin 90
Бюлетин 23.12.2019 г Написана от buletin 89
Бюлетин 22.12.2019 г Написана от buletin 88
Бюлетин 21.12.2019 г Написана от buletin 79
Бюлетин 20.12.2019 г Написана от buletin 91
Бюлетин 19.12.2019 г Написана от buletin 97
Бюлетин 18.12.2019 г Написана от buletin 91
Бюлетин 17.12.2019 г Написана от buletin 104
Бюлетин 16.12.2019 г Написана от buletin 94
Бюлетин 15.12.2019 г Написана от buletin 95
Бюлетин 14.12.2019 г Написана от buletin 95
13.12.2019 Написана от buletin 114
12.12.2019 Написана от buletin 138
Бюлетин 11.12.2019 г Написана от buletin 142
Бюлетин 10.12.2019 г Написана от buletin 105
Бюлетин 09.12.2019 г Написана от buletin 111
Бюлетин 08.12.2019 г Написана от buletin 133
Бюлетин 07.12.2019 г Написана от buletin 99
Бюлетин 06.12.2019 г Написана от buletin 120
Бюлетин 05.12.2019 г Написана от buletin 122
Бюлетин 04.12.2019 г Написана от buletin 110
30.11.2019 Написана от buletin 82
Бюлетин 29.11.2019 г Написана от buletin 63
Бюлетин 28.11.2019 г. Написана от buletin 83
Бюлетин 27.11.2019 г Написана от buletin 81
Бюлетин 26.11.2019 г Написана от buletin 87
Бюлетин 25.11.2019 г Написана от buletin 105
Бюлетин 24.11.2019 г. Написана от buletin 92
Бюлетин 23.11.2019 г. Написана от buletin 101
Бюлетин 22.11.2019 г Написана от buletin 83
Бюлетин 21.11.2019 г Написана от buletin 89
Бюлетин 20.11.2019 г Написана от buletin 89
Бюлетин 19.11.2019 г Написана от buletin 103
Бюлетин 18.11.2019 г Написана от buletin 103
Бюлетин 17.11.2019 г Написана от buletin 92
Бюлетин 16.11.2019 г Написана от buletin 94
Бюлетин 15.11.2019 г Написана от buletin 74
14.11.19 Написана от buletin 88
Бюлетин 13.11.2019 г Написана от buletin 103
Бюлетин 12.11.2019 г Написана от buletin 91
Бюлетин 11.11.2019 г. Написана от buletin 118
10.11.2019 Написана от buletin 89
Бюлетин 09.11.2019 г Написана от buletin 99
Бюлетин 08.11.2019 г Написана от buletin 95
Бюлетин 07.11.2019 г. Написана от buletin 88
Бюлетин 05.11.2019 г Написана от buletin 109
Бюлетин 04.11.2019 г Написана от buletin 91
Бюлетин 03.11.2019 г. Написана от buletin 85
02.11.19 Написана от buletin 95
Бюлетин 01.11.2019 г Написана от buletin 92
Бюлетин 31.10.2019 г. Написана от buletin 94
бюлетин 30.10.2019 г. Написана от buletin 74
29.10.2019 Написана от buletin 80
Бюлетин 28.10.2019 г Написана от buletin 81
Бюлетин 27.10.2019 г. Написана от buletin 80
Бюлетин 26.10.2019 г. Написана от buletin 85
Бюлетин 25.10.2019 г Написана от buletin 92
Бюлетин 24.10.2019 г Написана от buletin 91
Бюлетин 23.10.2019 г. Написана от buletin 98
Бюлетин 22.10.2019 г. Написана от buletin 102
Бюлетин 21.10.2019 г Написана от buletin 99
Бюлетин 20.10.2019 г Написана от buletin 108
Бюлетин 19.10.2019 г Написана от buletin 100
Бюлетин 18.10.2019 г. Написана от buletin 92
Бюлетин 17.10.2019 г Написана от buletin 93
Бюлетин 16.10.2019 г Написана от buletin 91
Бюлетин 15.10.2019 г Написана от buletin 92
Бюлетин 14.10.2019 г. Написана от buletin 104
Бюлетин 13.10.2019 г Написана от buletin 114
Бюлетин 12.10.2019 г Написана от buletin 106
Бюлетин 11.10.2019 г. Написана от buletin 100
Бюлетин 10.10.2019 г. Написана от buletin 91
09.10.2019 Написана от buletin 107
Бюлетин 08.10.2019 г Написана от buletin 93
Бюлетин 07.10.2019 г Написана от buletin 108
Бюлетин 06.10.2019 г Написана от buletin 101
Бюлетин 04.09.2019 г Написана от buletin 101
Бюлетин 03.10.2019 г Написана от buletin 97
Бюлетин 05.10.2019 г Написана от buletin 108
Бюлетин 02.10.2019 г. Написана от buletin 107
Бюлетин 01.10.2019 г Написана от buletin 114
Бюлетин 30.09.2019 г Написана от buletin 96
Бюлетин 29.09.2019 г Написана от buletin 95
Бюлетин 28.09.2019 г. Написана от buletin 83
Бюлетин 27.09.2019 г Написана от buletin 101
Бюлетин 26.09.2019 г Написана от buletin 94
Бюлетин 25.09.2019 г. Написана от buletin 101
Бюлетин 24.09.2019 г. Написана от buletin 95
Бюлетин 23.09.2019 г Написана от buletin 96
22.09.2019 Написана от buletin 96
Бюлетин 21.09.2019 г. Написана от buletin 96
Бюлетин 20.09.2019 г Написана от buletin 97
Бюлетин 19.09.2019 г Написана от buletin 112
Бюлетин 18.09.2019 г Написана от buletin 106
Бюлетин 17.09.2019 г Написана от buletin 100
Бюлетин 16.09.2019 г. Написана от buletin 98
Бюлетин 15.09.2019 г Написана от buletin 102
Бюлетин 14.09.2019 г Написана от buletin 109
Бюлетин 13.09.2019 г Написана от buletin 97
Бюлетин 12.09.2019 г Написана от buletin 97
Бюлетин 11.09.2019 г Написана от buletin 97
Бюлетин 10.09.2019 г Написана от buletin 91
Бюлетин 09.09.2019 г Написана от buletin 104
Бюлетин 08.09.2019 г Написана от buletin 102
Бюлетин 07.09.2019 г Написана от buletin 98
Бюлетин 06.09.2019 г Написана от buletin 97
Бюлетин 05.09.2019 г Написана от buletin 95
04.09.2019 Написана от buletin 100
Бюлетин 03.09.2019 г Написана от buletin 125
Бюлетин 02.09.2019 г Написана от buletin 95
Бюлетин 01.09.2019 г Написана от buletin 111
Бюлетин 31.08.2019 г Написана от buletin 92
Бюлетин 29.08.2019 г Написана от buletin 97
Бюлетин 28.08.2019 г Написана от buletin 96
Бюлетин 27.08.2019 г Написана от buletin 111
Бюлетин 26.08.2019 г Написана от buletin 101
Бюлетин 25.08.2019 г Написана от buletin 112
Бюлетин 24.08.2019 г Написана от buletin 106
Бюлетин 23.08.2019 г. Написана от buletin 113
Бюлетин 22.08.2019 г Написана от buletin 111
Бюлетин 21.08.2019 г Написана от buletin 111
Бюлетин 20.08.2019 г. Написана от buletin 122
Бюлетин 19.08.2019 г. Написана от buletin 123
Бюлетин 18.08.2019 г. Написана от buletin 112
Бюлетин 17.08.2019 г. Написана от buletin 115
Бюлетин 16.08.2019 г. Написана от buletin 120
15.08.2019 г. Написана от buletin 103
Бюлетин 14.08.2019 г. Написана от buletin 119
Бюлетин 13.08.2019 г. Написана от buletin 115
Бюлетин 12.08.2019 г. Написана от buletin 123
Бюлетин 11.08.2019 г. Написана от buletin 122
Бюлетин 10.08.2019 г. Написана от buletin 115
Бюлетин 09.08.2019 г. Написана от buletin 136
08.08.2019 Написана от buletin 123
Бюлетин 07.08.2019 г. Написана от buletin 110
Бюлетин 06.08.2019 г. Написана от buletin 119
Бюлетин 05.08.2019 г. Написана от buletin 130
Бюлетин 04.08.2019 г. Написана от buletin 127
Бюлетин 03.08.2019 Написана от buletin 121
02.08.2019 Написана от buletin 125
Бюлетин 01.08.2019 г. Написана от buletin 119
Бюлетин 31.07.2019 г. Написана от buletin 91
Бюлетин 30.07.2019 г. Написана от buletin 86
Бюлетин 29.07.2019 г. Написана от buletin 103
Бюлетин 28.07.2019 г. Написана от buletin 101
Бюлетин 26.07.2019 г. Написана от buletin 122
Бюлетин 25.07.2019 г. Написана от buletin 114
Бюлетин 24.07.2019 г. Написана от buletin 100
Бюлетин 23.07.2019 г. Написана от buletin 117
Бюлетин 22.07.2019 г. Написана от buletin 99
Бюлетин 21.07.2019 г. Написана от buletin 116
Бюлетин 20.07.2019 г. Написана от buletin 117
Бюлетин 19.07.2019 г. Написана от buletin 108
Бюлетин 18.07.2019 г. Написана от buletin 108
Бюлетин 17.07.2019 г. Написана от buletin 124
Бюлетин 15.07.2019 г. Написана от buletin 130
Бюлетин 14.07.2019 г. Написана от buletin 139
Бюлетин 13.07.2019 г. Написана от buletin 126
Бюлетин 12.07.2019 г. Написана от buletin 125
Бюлетин 11.07.2019 г. Написана от buletin 135
Бюлетин 10.07.2019 г. Написана от buletin 136
Бюлетин 09.07.2019 г. Написана от buletin 137
Бюлетин 08.07.2019 г. Написана от buletin 143
Бюлетин 07.07.2019 г. Написана от buletin 135
Бюлетин 06.07.2019 г. Написана от buletin 140
Бюлетин 05.07.2019 г. Написана от buletin 146
Бюлетин 04.07.2019 г. Написана от buletin 134
Бюлетин 03.07.2019 г. Написана от buletin 135
Бюлетин 02.07.2019 г. Написана от buletin 164
Бюлетин 01.07.2019 г. Написана от buletin 146
Бюлетин 30.06.2019 г. Написана от buletin 89
Бюлетин 29.06.2019 г. Написана от buletin 91
Бюлетин 28.06.2019 г. Написана от buletin 100
Бюлетин 27.06.2019 г. Написана от buletin 92
Бюлетин 26.06.2019 г. Написана от buletin 90
Бюлетин 25.06.2019 г. Написана от buletin 109
Бюлетин 24.06.2019 г. Написана от buletin 94
Бюлетин 23.06.2019 г. Написана от buletin 111
Бюлетин 22.06.2019 г. Написана от buletin 102
Бюлетин 21.06.2019 г. Написана от buletin 108
Бюлетин 20.06.2019 г. Написана от buletin 112
Бюлетин 19.06.2019г. Написана от buletin 121
Бюлетин 18.06.2019г. Написана от buletin 203
Бюлетин 17.06.2019г. Написана от buletin 125
Бюлетин 16.06.2019г. Написана от buletin 138
Бюлетин 15.06.2019г. Написана от buletin 136
Бюлетин 14.06.2019г. Написана от buletin 143
Бюлетин 13.06.2019г. Написана от buletin 139
Бюлетин 11.06.19г. Написана от buletin 151
Бюлетин 10.06.19г. Написана от buletin 153
Бюлетин 09.06.19г. Написана от buletin 156
Бюлетин 08.06.19г. Написана от buletin 161
Бюлетин 07.06.19 Написана от buletin 190
Бюлетин 06.06.19г. Написана от buletin 180
Бюлетин 04.06.19 г. Написана от buletin 178
Бюлетин 03.06.19 г. Написана от buletin 163
Бюлетин 02.06.19 г. Написана от buletin 188
Бюлетин 01.06.19 г. Написана от buletin 173
Бюлетин 31.05.19 г. Написана от buletin 109
Бюлетин 30.05.19 г. Написана от buletin 119
Бюлетин 29.05.19 г. Написана от buletin 137
Бюлетин 28.05.19 г. Написана от buletin 144
Бюлетин 27.05.19 г. Написана от buletin 151
Бюлетин 26.05.19 г. Написана от buletin 147
Бюлетин 25.05.19 г. Написана от buletin 165
24.05.2019 Написана от buletin 155
Бюлетин 23.05.2019 г. Написана от buletin 179
Бюлетин 22.05.19 г. Написана от buletin 172
Бюлетин 21.05.19 г. Написана от buletin 166
Бюлетин 20.05.19 г. Написана от buletin 176
Бюлетин 19.05.2019 г. Написана от buletin 181
18.05.2019 Написана от buletin 172
Бюлетин 17.05.19 г. Написана от buletin 174
Бюлетин 16.05.19 г. Написана от buletin 174
Бюлетин 15.05.19 г. Написана от buletin 212
Бюлетин 14.05.19 г. Написана от buletin 194
Бюлетин 13.05.19 г. Написана от buletin 197
Бюлетин 12.05.19 г. Написана от buletin 190
Бюлетин 11.05.2019 г. Написана от buletin 203
10.05.2019 Написана от buletin 192
Бюлетин 09.05.19 г. Написана от buletin 195
Бюлетин 08.05.19 г. Написана от buletin 198
Бюлетин 07.05.19 г. Написана от buletin 208
Бюлетин 06.05.2019 г. Написана от buletin 208
Бюлетин 05.05.19 г. Написана от buletin 213
Бюлетин 04.05.19 г. Написана от buletin 207
Бюлетин 03.05.19 г. Написана от buletin 239
Бюлетин 02.05.2019 г. Написана от buletin 226
Бюлетин 01.05.2019 г. Написана от buletin 226
Бюлетин 30.04.19 г. Написана от buletin 113
Бюлетин 29.04.19 г. Написана от buletin 111
Бюлетин 28.04.19 г. Написана от buletin 124
Бюлетин 27.04.19 г. Написана от buletin 116
Бюлетин 26.04.19 г. Написана от buletin 125
Бюлетин 25.04.19 г. Написана от buletin 122
Бюлетин 24.04.19 г. Написана от buletin 130
Бюлетин 23.04.19 г. Написана от buletin 117
Бюлетин 22.04.2019 г. Написана от buletin 126
Бюлетин 21.04.2019 г. Написана от buletin 140
Бюлетин 20.04.19 г. Написана от buletin 158
Бюлетин 19.04.19 г. Написана от buletin 142
Бюлетин 18.04.19 г. Написана от buletin 142
Бюлетин 17.04.19 г. Написана от buletin 145
16.04.2019 Написана от buletin 158
Бюлетин 15.04.19 г. Написана от buletin 159
Бюлетин 14.04.19 г. Написана от buletin 147
Бюлетин 12.04.19 г. Написана от buletin 154
Бюлетин 11.04.19 г. Написана от buletin 152
10.04.2019 Написана от buletin 160
09.04.2019 Написана от buletin 166
Бюлетин 08.04.19 г. Написана от buletin 163
Бюлетин 07.04.19 г. Написана от buletin 156
Бюлетин 06.04.19 г. Написана от buletin 167
Бюлетин 05.04.2019 г. Написана от buletin 170
Бюлетин 04.04.19 г. Написана от buletin 164
Бюлетин 03.04.19 Написана от buletin 157
Бюлетин 02.04.19 г. Написана от buletin 164
бюлетин 01.04.2019 г. Написана от buletin 160
31.03.2019 Написана от buletin 117
Бюлетин 30.03.19 г. Написана от buletin 114
Бюлетин 29.03.2019 г. Написана от buletin 123
28.03.2019 Написана от buletin 111
27.03.2019 Написана от buletin 122
Бюлетин 26.03.19 г. Написана от buletin 130
Бюлетин 25.03.19 г. Написана от buletin 120
Бюлетин 24.03.19 г. Написана от buletin 122
Бюлетин 23.03.19 г. Написана от buletin 130
Бюлетин 22.03.2019 г. Написана от buletin 120
Бюлетин 21.03.19 г. Написана от buletin 128
Бюлетин 20.03.18 г. Написана от buletin 120
Бюлетин 19.03.19 г. Написана от buletin 134
Бюлетин 18.03.2019 г. Написана от buletin 130
Бюлетин 17.03.19 г. Написана от buletin 129
Бюлетин 16.03.19 г. Написана от buletin 123
Бюлетин 15.03.19 г. Написана от buletin 143
Бюлетин 14.03.2019 г. Написана от buletin 133
Бюлетин 13.03.19 г. Написана от buletin 128
Бюлетин 12.03.19 г. Написана от buletin 123
Бюлетин 11.03.19 г. Написана от buletin 140
Бюлетин 10.03.2019 г. Написана от buletin 150
Бюлетин 09.03.19 г. Написана от buletin 129
Бюлетин 08.03.19 г. Написана от buletin 137
Бюлетин 07.03.2019 г. Написана от buletin 135
Бюлетин 06.03.18 г. Написана от buletin 136
Бюлетин 05.03.19 г. Написана от buletin 128
Бюлетин 04.03.2019 г. Написана от buletin 142
Бюлетин 03.03.19 г. Написана от buletin 133
Бюлетин 02.03.19 г. Написана от buletin 150
Бюлетин 01.03.19 г. Написана от buletin 138
Бюлетин 28.02.19 г. Написана от buletin 126
Бюлетин 27.02.19 г. Написана от buletin 127
Бюлетин 26.02.19 г. Написана от buletin 127
Бюлетин 25.02.19 г. Написана от buletin 128
Бюлетин 24.02.2019 г. Написана от buletin 138
Бюлетин 23.02.19 г. Написана от buletin 129
Бюлетин 22.02.19 г. Написана от buletin 123
Бюлетин 21.02.19 г. Написана от buletin 136
бюлетин 20.02.2019 г. Написана от buletin 131
Бюлетин 19.02.19 г. Написана от buletin 124
Бюлетин 18.02.19 г. Написана от buletin 139
Бюлетин 17.02.19 г. Написана от buletin 147
Бюлетин 16.02.2019 г. Написана от buletin 137
Бюлетин 15.02.19 г. Написана от buletin 152
Бюлетин 14.02.19 г. Написана от buletin 137
Бюлетин 13.02.19 г. Написана от buletin 135
Бюлетин 12.02.2019 г. Написана от buletin 145
Бюлетин 11.02.19 г. Написана от buletin 161
Бюлетин 10.02.19 г. Написана от buletin 142
Бюлетин 09.02.19 г. Написана от buletin 137
Бюлетин 08.02.2019 г. Написана от buletin 123
Бюлетин 07.02.19 г. Написана от buletin 171
Бюлетин 06.02.19 г. Написана от buletin 148
Бюлетин 05.02.19 г. Написана от buletin 150
Бюлетин 04.02.19 г. Написана от buletin 155
Бюлетин 03.01.19 г. Написана от buletin 161
Бюлетин 02.02.19 г. Написана от buletin 149
Бюлетин 01.02.19 г. Написана от buletin 139
Бюлетин 31.01.2019 г. Написана от buletin 132
Бюлетин 30.01.2019 г. Написана от buletin 147
Бюлетин 29.01.19 г. Написана от buletin 130
Бюлетин 28.01.19 г. Написана от buletin 139
Бюлетин 27.01.2019 г. Написана от buletin 142
Бюлетин 26.01.19 г. Написана от buletin 154
Бюлетин 25.01.2019 г. Написана от buletin 125
Бюлетин 24.01.2019 г. Написана от buletin 135
Бюлетин 23.01.19 г. Написана от buletin 137
22.01.2019 Написана от buletin 137
Бюлетин 21.01.19 г. Написана от buletin 149
Бюлетин 20.01.19 г. Написана от buletin 145
Бюлетин 19.01.2019 г. Написана от buletin 144
18.01.2019 Написана от buletin 133
Бюлетин 17.01.19 г. Написана от buletin 136
Бюлетин 16.01.2019 г. Написана от buletin 146
Бюлетин 15.01.19 г. Написана от buletin 144
Бюлетин 14.01.19 г. Написана от buletin 166
Бюлетин 13.01.19 г. Написана от buletin 131
Бюлетин 12.01.19 г. Написана от buletin 137
Бюлетин 11.01.19 г. Написана от buletin 137
Бюлетин 10.01.19 г. Написана от buletin 143
Бюлетин 09.01.19 г Написана от buletin 156
Бюлетин 08.01.19 г. Написана от buletin 151
Бюлетин 07.01.2019 г. Написана от buletin 154
Бюлетин 06.01.19 г. Написана от buletin 146
Бюлетин 05.01.19 г. Написана от buletin 156
Бюлетин 04.01.2019 г. Написана от buletin 171
Бюлетин 03.01.2019 г. Написана от buletin 168
02.01.2019 Написана от buletin 176
Бюлетин 01.01.19 г. Написана от buletin 171
Бюлетин 31.12.18 г. Написана от buletin 131
Бюлетин 30.12.2018 г. Написана от buletin 143
Бюлетин 29.12.18 г. Написана от buletin 136
Бюлетин 28.12.18 г. Написана от buletin 140
Бюлетин 27.12.18 г. Написана от buletin 135
Бюлетин 26.12.18 г. Написана от buletin 147
Бюлетин 25.12.18 г. Написана от buletin 152
Бюлетин 24.12.2018 г. Написана от buletin 137
Бюлетин 23.12.18 г. Написана от buletin 152
Бюлетин 22.12.18 г. Написана от buletin 135
Бюлетин 21.12.18 г. Написана от buletin 148
Бюлетин 19.12.2018 г. Написана от buletin 159
Бюлетин 18.12.18 г. Написана от buletin 153
Бюлетин 17.12.18 г. Написана от buletin 156
Бюлетин 16.12.18 г. Написана от buletin 136
Бюлетин 15.12.18 г. Написана от buletin 160
Бюлетин 14.12.18 г. Написана от buletin 153
Бюлетин 13.12.18 г. Написана от buletin 149
Бюлетин 12.12.18 г. Написана от buletin 157
Бюлетин 11.12.18 г. Написана от buletin 145
Бюлетин 10.12.2018 г. Написана от buletin 162
Бюлетин 09.12.18 г. Написана от buletin 159
Бюлетин 08.12.18 г. Написана от buletin 152
Бюлетин 07.12.2018 г. Написана от buletin 165
Бюлетин 06.12.2018 г. Написана от buletin 153
05.12.18 Написана от buletin 146
Бюлетин 04.12.18 г. Написана от buletin 165
Бюлетин 03.12.2018 г. Написана от buletin 161
Бюлетин 02.12.2018 г. Написана от buletin 161
Бюлетин 01.12.2018 г. Написана от buletin 177
Бюлетин 30.11.2018 г. Написана от buletin 146
Бюлетин 29.11.18 г. Написана от buletin 135
Бюлетин 28.11.18 г. Написана от buletin 152
Бюлетин 27.11.2018 г. Написана от buletin 133
Бюлетин 27.11.18 г. Написана от buletin 136
Бюлетин 26.11.2018 г. Написана от buletin 138
Бюлетин 25.11.2018 г. Написана от buletin 141
бюлетин 24.11.2018 г. Написана от buletin 159
Бюлетин 23.11.2018 г. Написана от buletin 146
Бюлетин 20.11.2018 г. Написана от buletin 128
Бюлетин 19.11.2018 г. Написана от buletin 140
18.11.2018 г. Написана от buletin 149
Бюлетин 17.11.18 г. Написана от buletin 141
Бюлетин 16.11.2018 г. Написана от buletin 147
Бюлетин 15.11.2018 г. Написана от buletin 149
Бюлетин 14.11.2018 г. Написана от buletin 150
Бюлетин 13.11.18 г. Написана от buletin 144
Бюлетин 12.11.2018 г. Написана от buletin 157
Бюлетин 11.11.18 г. Написана от buletin 159
Бюлетин 10.11.2018 г. Написана от buletin 160
Бюлетин 09.11.2018 г. Написана от buletin 158
Бюлетин 08.11.2018 г. Написана от buletin 154
Бюлетин 07.11.2018 Написана от buletin 145
Бюлетин 06.11.2018 г. Написана от buletin 150
Бюлетин 05.11.2018 г. Написана от buletin 159
Бюлетин 04.11.2018 г. Написана от buletin 154
Бюлетин 03.11.2018 г. Написана от buletin 142
Бюлетин 01.11.2018 г. Написана от buletin 188
Бюлетин 31.10.2018 г. Написана от buletin 136
30.10.18 Написана от buletin 151
Бюлетин 28.10.18 г. Написана от buletin 140
Бюлетин 27.10.2018 г. Написана от buletin 132
Бюлетин 26.10.2018 г. Написана от buletin 140
Бюлетин 25.10.2018 г. Написана от buletin 151
Бюлетин 23.10.2018 г. Написана от buletin 156
Бюлетин 21.10.2018 г. Написана от buletin 142
Бюлетин 20.10. 2018 г. Написана от buletin 140
Бюлетин 19.10.2018 г. Написана от buletin 156
Бюлетин 18.10.2018 г. Написана от buletin 144
Бюлетин 17.10.2018 г. Написана от buletin 160
Бюлетин 16.10.2018 г. Написана от buletin 146
Бюлетин 15.10.2018 г. Написана от buletin 139
Бюлетин 14.10.2018 г. Написана от buletin 144
Бюлетин 13.10.2018 г. Написана от buletin 150
Бюлетин 12.10.2018 г. Написана от buletin 166
Бюлетин 11.10.2018 г. Написана от buletin 147
Бюлетин 10.10.18 г. Написана от buletin 167
Бюлетин 09.10.18 г. Написана от buletin 155
Бюлетин 08.10.18 г. Написана от buletin 160
Бюлетин 07.10.2018 г. Написана от buletin 176
Бюлетин 06.10.18 г. Написана от buletin 168
Бюлетин 05.10.18 г. Написана от buletin 154
Бюлетин 04.10.18г. Написана от buletin 152
Бюлетин 03.10.18 г. Написана от buletin 147
02.10.2018 Написана от buletin 153
Бюлетин 01.10.18 г. Написана от buletin 153
Бюлетин 30.09.18 г. Написана от buletin 139
Бюлетин 29.09.18 г. Написана от buletin 145
Бюлетин 28.09.18 г. Написана от buletin 136
Бюлетин 27.09.18 г. Написана от buletin 133
Бюлетин 24.09.18 г. Написана от buletin 155
Бюлетин 23.09.2018 г. Написана от buletin 164
Бюлетин 21.09.18 г. Написана от buletin 158
Бюлетин 20.09.19 г. Написана от buletin 162
19.09.2018 Написана от buletin 162
Бюлетин 18.09.2018 г. Написана от buletin 153
Бюлетин 17.09.2018 г. Написана от buletin 144
Бюлетин 16.09.2018 г. Написана от buletin 166
Бюлетин 15.09.18 г. Написана от buletin 150
Бюлетин 14.09.18 г. Написана от buletin 164
Бюлетин 13.09.18 г. Написана от buletin 154
Бюлетин 12.09.18 г. Написана от buletin 159
Бюлетин 11.09.18 г. Написана от buletin 163
Бюлетин 10.09.18 г. Написана от buletin 151
Бюлетин 09.09.18 г. Написана от buletin 168
Бюлетин 08.09.18 г. Написана от buletin 168
Бюлетин 07.09.18 г. Написана от buletin 175
Бюлетин 06.09.18 г. Написана от buletin 167
05.09.2018 Написана от buletin 164
Бюлетин 04.09.18 г. Написана от buletin 172
Бюлетин 03.09.18 г. Написана от buletin 170