aktotoplitelen

aktjutva

chl14

PPUredi

    

 

През месец септември РДПБЗН В. Търново по традиция отбелязва Седмицата на пожарната безопасност и Професионалния празник на служителите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – 14 септември. През тази година Седмицата за пожарна безопасност ще се проведе в периода от 10-ти до 16-ти септември. В РДПБЗН В. Търново и РСПБЗН в област Велико Търново ще се проведат следните мероприятия.

Дейности

Място

Дата, час, период

РДПБЗН Велико Търново

Организиране на приемна за граждани и откриване на отворени телефонни линии.

РДПБЗН Гр. Велико Търново ул. „Никола Габровски“ № 27, тел.:

062/662 123 и 062/662 113

10.09.2018 г. - 14.09.2018 г.

От 08:30 до 17:30 ч.

Тържествено честване на професионалния празник - 14 септември от служителите на РДПБЗН В. Търново.

1.                  Празничен водосвет и освещаване знамето на РДПБЗН, освещаване на пожарните автомобили.

2.                  Връчване на удостоверения от кмета на Община В.Търново на доброволците към ДФ “Велико Търново“.

3.                  Откриване на експозиция „Търновската пожарна през годините“.

4.                  Представяне на кратка история на търновската пожарна.

5.                  Откриване на детска площадка за пожарна безопасност в с. Балван.

6.                  Представяне на целите и бъдещите практически занимания които ще се провеждат с деца и младежи на новооткритата площадка за пожарна безопасност. Провеждане на демонстрация пред децата.

7.                  Съвместна демонстрация на пожарникари и доброволци от ДФ „Велико Търново“ с пожарна техника и оборудване.

8.                  Разглеждане и представяне на пожарната и спасителна техника и оборудване на РДПБЗН Велико Търново получена по оперативни програми.

9.                  Представяне на гостите на Център за превенция и спорт в с. Балван.

С. Балван, община Велико Търново

14.09.2018 г., 10:30 ч. – 12:30 ч.

РСПБЗН Велико Търново

Организиране на срещи с представители на СМИ и отразяване дейността на органите за ПБЗН, мерките за недопускане на пожари и ограничаване последствията от тях, както и популяризиране на кампанията с подходящи материали за обществените ползи от доброволчеството и повишаване нивото на знания по пожарна безопасност на населението.

РСПБЗН гр. В. Търново, ул. „Никола Габровски“ № 27

10-14.09.2018 г.

Организиране на приемна за граждани и откриване на отворена телефонна линия за връзка със служител на РСПБЗН по въпроси, свързани с пожарната безопасност.

РСПБЗН гр. В. Търново, ул. „Никола Габровски“ № 27, ет. 1, стая № 1-ДПК, тел.: 062 662 137

10-14.09.2018 г.

Провеждане на Ден на отворените врати – осигуряване на възможност за посещение на сградата на РСПБЗН гр. В. Търново от граждани и показване на нова пожарна техника, пожаро-технически съоръжения и организацията на работа при излизане на пожар.

РСПБЗН гр. В. Търново, ул. „Никола Габровски“ № 27

12.09.2018 г.

Провеждане на среща с ветерани и бивши служители от РСПБЗН.

РСПБЗН гр. В. Търново, ул. „Никола Габровски“ № 27

13.09.2018 г.

РСПБЗН Горна Оряховица

Организиране на приемна за граждани и откриване на отворена телефонна линия за връзка със служител на РСПБЗН по въпроси, свързани с пожарната безопасност.

РСПБЗН гр. Горна Оряховица, ул. Стоил Войвода № 3, тел.:061860064.

10.09.2018 г.

и 12.09.2018 г.

от 09.30 до 12.00 ч.

Обявяване на Ден на отворените врати в РСПБЗН гр. Горна Оряховица с провеждане на демонстрации на възможностите за извършване на оперативни действия и разясняване на мерките за ПБЗН.

РСПБЗН гр. Горна Оряховица, ул. Стоил Войвода № 3

11.09.2018 г.

Провеждане на демонстрационно занятие в предприятие за съхранение на технически газове на „СИАД България“ ЕООД гр. Горна Оряховица.

СИАД България - ЕООД гр. Г. Оряховица

11.09.2018 г., 10,00 ч.

Организиране и провеждане на работни срещи с кметовете на двете общини за обсъждане взаимодействието, обучението  и съвместната работа с доброволните формирования за овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Общини Г. Оряховица и Лясковец

11.09.2018 г.

Организиране и провеждане на мероприятия с децата от ДГ „Ален мак“ гр. Горна Оряховица с включени демонстрации, занятие по евакуация и беседи относно мерките за пожарна безопасност.

Детска градина „Ален мак“ гр. Горна Оряховица

13.09.2018 г.

Откриване на изложба на детски рисунки на тема „С очите си видях бедата” в залата на РСПБЗН Горна Оряховица.

РСПБЗН гр. Горна Оряховица, ул. Стоил Войвода № 3

10.09.2018 г. от 10:00 ч.

РСПБЗН Свищов

Откриване на „ Седмица на пожарната безопасност“ – провеждане на църковна служба в параклис „Свети Пророк Илия“ в двора на РСПБЗН, демонстрация на пожарна и спасителна техника, провеждане на среща с ръководството на община Свищов.

Двора на РСПБЗН

Свищов,

параклис „Свети Пророк Илия“

10.09.2018 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч.

Откриване на отворени телефонни линии

Сградата на РСПБЗН Свищов на телефон 0631/60160 и GSM 0888975487

10.09.2018 г. -14.09.2018 г.

от 10:00 до 12.00 ч.

Брифинг с журналисти от местни медии за осигуряване широка гласност на предвидените мероприятия от “Седмица на пожарната безопасност”

Сграда на РСПБЗН Свищов

11.09.2018 г., 10.00 ч.

Провеждане на ден на отворени врати в РСПБЗН Свищов

Сграда на РСПБЗН Свищов

12.09.2018 г. от 10:00 до 12:00 ч.

Провеждане на среща на настоящи и бивши служители от РСПБЗН Свищов

Сградата на РСПБЗН Свищов

14.09.2018 г.

от 19:00  часа

РСПБЗН Павликени

Провеждане на Дни на отворените врати. Разясняване на мерките за пожарна безопасност и защита при бедствия.

РСПБЗН гр. Павликени, ул. „Ф. Тотю”  №4

10.09.2018 г. – 14.09.2018 г.

от 09:30 ч. до 11:30 ч.

Демонстрация пред обществото на тактико – технически възможности на силите и средствата за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

РСПБЗН гр. Павликени, ул. „Ф. Тотю”  №4

14.09.2018 г.

От 10:00 ч.

Публикация  във връзка с професионалния празник и поздравление от началника на службата.

вестник „Павликенски глас“  

Броя излизащ на 18.09.2018 г.

Среща с настоящи и бивши служители на РСПБЗН.

РСПБЗН гр. Павликени, ул. „Ф. Тотю”  №4

14.09.2018 г.

РСПБЗН Полски Тръмбеш

Организиране на отворени телефонни линии на РСПБЗН П. Тръмбеш.

РСПБЗН П. Тръмбеш,

ул.”Ал. Стамболийски” №15

06141/6848 – началник РСПБЗН

06141/5045 – дежурен РСПБЗН

10, 11 и 12.09.2018 г. от 09.00 ч. до 12.00 ч.

Провеждане на среща с кмета и представители на Община П. Тръмбеш във връзка с празника на служителите от ГДПБЗН-МВР.

Община П. Тръмбеш

11.09.2018 г.

Провеждане на ден на отворените врати в РСПБЗН П. Тръмбеш, извършване на демонстрации с пожарна техника, учебна евакуация и запознаване по теми, свързани с ПБЗН на деца от ДГ “Детски свят” гр. Полски Тръмбеш.

РСПБЗН П. Тръмбеш

12.09.2018 г.

от 10.00 ч

Провеждане на среща с настоящи и бивши служители от РСПБЗН П. Тръмбеш

РСПБЗН П. Тръмбеш

13.00 ч – 15.00 ч. на 14.09.2018 г.

РСПБЗН Елена

Организиране на приемни с открити телефонни линии за граждани.

РСПБЗН гр. Елена, 5070, ул. “Робовска” №1а тел.: 06151/6421

Gsm 0887000642

От 10:00-12:00 часа  на 10, 11, 12, 13 и 14 септември 2018 г.

Провеждане на ден на отворените врати.

РСПБЗН гр. Елена, 5070, ул. “Робовска” №1а

от 09.30-12.00 ч.  на 14.09.2018 г.

Демонстративно провеждане на обучение  и евакуация.

ЦДГ “Радост” гр. Елена ул. “Ив. Момчилов” № 94

10.00 ч. на 11.09.2018 г.

Демонстративно представяне на оперативно-тактическите възможности на обновените по линия на европейските програми ПА.

ЦДГ “Радост” гр. Елена ул. “Ив. Момчилов”   № 94

10.30 ч. на 11.09.2018 г.

Водосвет за здраве на всички служители на ГДПБЗН и на техните семейства.

РСПБЗН гр. Елена, 5070, ул. “Робовска” №1а

12.00 ч. на 14.09.2018 г.

Среща на настоящи и бивши служители на РСПБЗН.

РСПБЗН гр. Елена, 5070, ул. “Робовска” №1а

19.00 ч. на 14.09.2018 г.

РСПБЗН Стражица

Дни на отворени врати и приемни за граждани, откриване на отворени телефонни линии.

РСПБЗН гр. Стражица

8:30- 17:30 от 10.09.2018 г. до 14.09.2018 г.

Отслужване на църковна служба за здраве на всички действащи и пенсионирани служители на РСПБЗН /водосвет на техниката и служителите/.

РСПБЗН гр. Стражица

10:00 - 12:00 на 12.09.2018 г.

 

За контакти

emblema VTРегионална дирекция ПБЗН
гр. Велико Търново
ул. "Н. Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
web: www.pojarna-vt.eu