Мл. инструктор Стоян Дачев

Мл. инстр. Стоян Дачев

Stoyan Dachev

1. Роден на 28.10.1939 г.

2. Служил в Противопожарна охрана гр. Велико Търново от 22.06.1966 г. до 01.03.1992 г. на длъжност младши инструктор Държавен противопожарен контрол.
 

Регионална дирекция
Пожарна безопасност и защита на населението
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №27
тел. 062/662 221
e-mail: fire.vtarnovo@mvr.bg
За жалби, предложения и сигнали:
тел. 062/662 221
Приемно време: всеки работен ден
от 10:00 - 12:00 ч. и 14:00 - 16:00 ч.